Sührəvərdi Şihabəddin (1145-1234)

Azərbaycan mütəfəkkiri, görkəmli sufi.