Xoyski Fətəli xan (1875-1920)

\"\"Azərbaycan ictimai-siyasi xadimi.