Davos forumu

İsveçrədə hər il keçirilən və dünyanın iqtisadi problemlərinə həsr edilən yüksək səviyyəli forum.