Sumqayıt

2 iyun 1996-cı il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin \"Azərbaycan Respublikasında insan inkişafına dair hesabat\" kitabının təqdimat mərasimində çıxışı - Sumqayıt, Kimyaçıların Mədəniyyət Sarayı, 2 iyun 1996-cı il

\"Azərbaycanda insan inkişafı haqqında hesabat\" kitabının təqdimat mərasimindən sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi Paolo Lembonun birgə mətbuat konfransı - 2 iyun 1996-cı il

BMT İnkişaf Proqramının rəhbəri Geyms Qustav Spetin Sumqayıtda qarşılanması mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 2 iyun 1996-cı il


24 mart 1999-cu il

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Sumqayıtda EP-300 istehsalatında buxar-generator qurğusunun özülünün qoyulması mərasimində çıxışı - 24 mart 1999-cu il

7 iyul 2001-ci il

Sumqayıtdakı Etilen-Polietilen zavodunda Buxar-Generator qurğusunun istifadəyə verilməsi mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 7 iyul 2001-ci il

2 aprel 2003-cü il