İmişli

11-12 dekabr 1993-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin cəbhəyanıbölgədə - İmişli, Füzuli, Beyləqan, Şəmkir, Ağcabədi rayonlarındavə Gəncə şəhərində görüşlər zamanı çıxışları - 11-12 dekabr 1993-cü il