Qəbələ

8 noyabr 2002-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Qəbələ rayonunun Vəndam kəndinin sakinləri ilə görüşdə söhbətindən - 8 noyabr 2002-ci il