Tağıyev Hacı Zeynalabdin (1838-1924)

 Azərbaycan neft sənayesinin banilərindən biri, mesenat.