Azıxantrop

\"\"Azərbaycan arxeoloqu M.Hüseynov 1968-ci ildə Azıx mağarasında insana məxsus alt çənə aşkar etmişdir. Tədqiqatlardan məlum oldu ki, bu çənə ən qədim insana - azıxantropa məxsusdur.