Avropa Birliyi

\"\"

Avropa ölkələrinin iqtisadi assosiasiyası. AB-də vahid daxili bazar formalaşıb, ölkələr arasında mal və əmtəə, kapital, işçi qüvvəsinin azad hərəkətinə qoyulan qadağalar ləğv edilib, vahid valyuta sistemi təşkil edilib.