Əbilov Mahmud (1898-1972)

Azərbaycan hərbi xadimi, general.