Məhəmməd ‎Cahan Pəhləvan ‎‎(?-1186)‎

Azərbaycan dövlət xadimi. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin Eldənizlər sülaləsindən ikinci hakimi.