Əl-Fərabi - Fərabi Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd

Şərq filosofu, ensiklopediyaçı alim. Fərabi Aristotelin, Ptolemeyin əsərlərini şərh edib, orta əsr müsəlman Şərqində Aristoteldən sonra \"ikinci müəllim\" fəxri adını alıb.