DÜNYA MƏTBUATI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏFƏRLƏRİ HAQQINDA