Dünya Sosialist Sistemi

20-ci əsrin 40-50-ci illərində Şərqi Avropa, Şərqi və Cənub-şərqi Asiyanın 11 ölkəsinin SSRİ və Monqolustanla birlikdə sosialist inkişafı yolu seçməklə yaratdıqları sistem.