Qətər dövlәtinin әmiri Əlahәzrәt Hәmәd bin Xәlifә әl-Taniyә - Bakı şəhəri, 30 avqust 2000-ci il

Әlaһәzrәt!

Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti, Azәrbaycan Xalq Cәbһәsi Partiyasının sədri Әbülfәz Elçibəyin vәfatı münasibәtilә göndәrdiyiniz başsağlığı məktubunuzla әlaqәdar olaraq Sizә minnətdarlığımı bildirirәm.      

Hörmәtlә,

Heydәr Әliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti.

\"Azərbaycan\" qəzeti, 31 avqust 2000-ci il.