Mstislav Rostropoviç, Zəmanəmizin böyük musiqiçisi (1927-2007)

Heydər Əliyev bütün düyünləri açmağa qadir olan şəxsiyyətdir.

Məhz sevimli dostum Prezident Heydər Əliyevin sayəsində mən buraya öz evimə gələn kimi gəlmişən. Mən bunu öz xidmətim adlandıra bilmərəm. Lakin Siz məni məhz belə etdiniz. Xoşbəxtəm ki, Siz məni buraya bir dost kimi, azərbaycanlı kimi, öz evinə gələn insan kimi qaytardınız.

Mənim ailəm Azərbaycanı çox sevir. Məndən fərqli olaraq, Qalina Pavlovna Vişnevskaya çox az adamı bunu mənim ailəm də deyə bilər. Lakin deməliyəm ki, Heydar Əliyeviç onun qəhrəmanıdır. Buna görə də xoşbəxtəm ki, biz bir nəsildənik.

 Ulu Tanrı Azərbaycan xalqının taleyinə çətin, əzablı günlər yazsa da, bu əzablara sinə gərə biləcək, bütün düyünləri açmağa qadir olan böyük şəxsiyyət qismət etmişdir.

***

Sizə çox sağ ol deyirəm ki, olduqca böyük bir iş görürsünüz - xalqı öz ölkəsinin sahibi etmisiniz, bütövlükdə ölkədə böyük dəyişikliklər edib, onun nüfuzunu yüksəltmisiniz. Bunun misli yoxdur. Siz böyük insansınız, elə bir insan ki, müharibəni dayandırmışdır, öz xalqını, bu torpaqda sülhü, əmin-amanlığı qoruyub saxlayır.

 

«Dünyanı heyran qoyan insan» (İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev) - Azərnəşr, Bakı-2004, səh.185-186