Nərimanov Nəriman (1870-1925)

SSRİ və Azərbaycanın dövlət və siyasi xadimi, yazıçı, publisist.