Madlen Olbrayt, ABŞ-ın dövlət katibi (1997-2001)

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev açıq və qətiyyətli mövqeyi olan bir dövlət xadimidir. O, Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə sahəsində iki ölkənin işbirliyinə böyük əhəmiyyət verən, ABŞ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə səy göstərən tanınmış bir şəxsiyyətdir.

***

Prezident Bill Klintonun Prezident Heydər Əliyevlə görüşündən məmnunam. Bu vəzifədə olduğum dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Heydər Əliyev qədər səviyyədə qarşılaşan və uğurlu səfər edən ikinci prezident hələ görməmişəm. 

“Dünyanı heyran qoyan insan” (İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev) - Azərnəşr, Bakı-2004, səh.145-146.