Əbtəhi Məhəmmədəli

İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti.