\"Slavneft\"

1994-cü ildə nizamnamə kapitalı Rusiya və Belarus hökumətlərinə ‎məxsus olmaqla açıq səhmdar cəmiyyət formasında yaradılan neft və qaz şirkəti. ‎‎2002-ci ilin dekabrından tam özəl şirkətə çevrilib. \"Slavneft\" hazırda Rusiyada ‎fəaliyyət göstərən on ən iri neft şirkətindən biridir. Öz fəaliyyətində mineral ‎ehtiyatların kəşfiyyatı, hasilatı və onların satışını birləşdirən şirkət Xəzər regionuna ‎‎2000-ci ildən maraq göstərməyə başlayıb.