Ceyhan limanı

Türkyənin cənubunda yerləşən Adana vilayətinin (ilinin) Ceyhan rayonunda (ilçəsində), Aralıq dənizinin şimal-şərqində liman. Liman Azərbaycan neftini dünyaya ötürən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin son məntəqəsidir.
 

 

\"Ceyhan,

\"Ceyhan

\"Ceyhan

 

\"Ceyhan

 
 
\"Ceyhan,
 
 
\"Ceyhan