Vladimir Xubiyev, Qaraçay-Çərkəzin keçmiş Prezidenti (1995-1999)

Heydər Əliyeviç, Sizin seçkiləriniz ərəfəsində mən kənd rayonunda çoxlu adamla görüşmüşdüm və 90 yaşlı bir qoca məndən soruşdu: «Necə bilirsən, Heydər Əliyev seçkilərdə qalib gələcəkmi?». Mən «Bəli qalib gələcək» - deyə cavab verdim və soruşdum ki, niyə belə sual verirsən, o cavab verdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycana gəldi və müharibəni dayandırdı. Heydər Əliyeviç sadə adamlar Sizə, bax, belə qiymət verirlər, xidmətlərinizi xalq arasında qiymətləndirirlər, Sizin üçün Allaha yalvarır və Sizə yaxşılıq arzulayırlar.

«Dünyanı heyran qoyan insan» (İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev) - Azərnəşr, Bakı-2004, səh.127.