Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy (1870-1933)

\"\"Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, pedoqoq.