Ağcabədi

11-12 dekabr 1993-cü il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin cəbhəyanıbölgədə - İmişli, Füzuli, Beyləqan, Şəmkir, Ağcabədi rayonlarındavə Gəncə şəhərində görüşlər zamanı çıxışları - 11-12 dekabr 1993-cü il

Cəbhəyanı rayonlarda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Ağcabədi və Gəncədə keçirilmiş müşavirələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yekun çıxışı - 12 dekabr 1993-cü il

 

9 арrеl 1994-cü il

Respublikanın Cənub-Qərb bölgəsinə səfər zamanı görüşlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Füzuli rayonunda döyüşçülər qarşısında çıxışı - 9 aprel 1994-cü il