Vəzirov Nəcəf bəy (1854-1926)

Azərbaycan dramaturqu, publisist, teatr xadimi.