Həsənov Həsən (1940)

25.01.1990-19.11.1990 - cı il tarixdə, Azərbaycan SSR dönəmində Nazirlər Sovetinin sədri olmuşdur. 30.08.1991-ci il tarixdən və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin BMT-dəki səlahiyyətli nümayəndəsi, daha sonra xarici işlər naziri vəzifələrində işləmişdir, hazırda Azərbaycanın Macarıstan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir.