СВЕТОВНИЯТ ПЕЧАТ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ГЕЙДАР АЛИЕВ