Речна Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на церемонията по подписването на договора между Държавната нефтена компания на Азербайджан и консорциума от чуждестранни нефтени компании за съвместна разработка на находищата в Каспийски шелф, проведена в Баку - Дворецът "Гюлистан", 20 септември 1994 година

Дами и господа, уважаеми гости,

Днес ставаме свидетели на едно историческо събитие в живота на Републиа Азербайджан, което е завършек на преговорите ни, продължили три години.

Преговорите между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан и чуждестранните петролни компании за съвместна експлоатация на принадлежащите към азербайджанския сектор на Каспийско море нефтени находище "Азери", "Чираг" и част от находището "Гюнешли" приключиха и проекто-договорът за провеждане на съвместни разработки е подготвен и представен.

Днес сме се събрали в столицата на Азербайджан Баку, в този прекрасен дворец "Гюлистан" на церемонията по подписване на договора. Във връзка с подписването на договора в Баку тук се намират представителите на чужди държави и гости. Сърдечно привествам всички наши гости, пристигнали в Баку, за да участват в тази церемония, с "Добре дошли!"

Преговорите, проведени от Държавната нефтена компания на Азербайджан с петролните компании на чуждите страни, преминаха под покровителството на държавните органи и правителствата на тези страни и те ги подкрепиха. На церемонията по подписването на договора пристигнаха делегации от чуждите страни. Сърдечно приветствам участващите в тази церемония делегации на Съединените американски щати, на Руската федерация, на Кралство Великобритания, на Република Турция и на Норвегия с "Добре дошли!".

Приветствам участващия в това историческо събитие държавен министър на Република Турция, уважаемия Неджимедин Джовхари. Приветствам министъра на енергетиката на Кралство Великобритания, уважаемия г-н Тимоти Егар. Приветствам заместник-министъра на енергетиката на САЩ, уважаемия господин Уйлям Уайт. Приветствам първия заместник-министър на енергетиката и промишлеността на Норвегия, уважаемия господин Гунар Мурвант. Приветствам началника на Главното управление на Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация, уважаемия господин Станислав Пугач. Приветствам и намиращите се сред нас членове на Парламента на Великобритания, делегацията на Дружеството Англия-Азербайджан, които бяха така добри да пристигнат в Баку, за да вземат участие в тази церемония. Приветствам участващия в нашата церемония президент на Ислямската банка за развитие, уважаемия господин Осам Джафар Факих. Приветствам представителите на дипломатическия корпус в Азербайджан, уважаемите посланици, представителите и ръкводителите на редица международни организации.

В продължение на три години Азербайджанската Държавна нефтена компания води преговори с няколко чуждестранни нефтени компании, които по-късно се обединиха в консорциум и съвместно подготвиха проекто-договора. Делегациите на тези крупни компании участват в нашата днешна церемония. Приветствам ги от все сърце. Приветствам президента на компания "АМОКО", господин Уйлям Лаури. Приветствам делегацията на компания "Би-Пи", нейния ръководител и президент на компанията господин Джон Браун. Приветствам делегацията на компания "Статойл", нейния ръководител, господин Йохан Ник Волд. Приветствам делегацията на компания "ЛУКойл", нейния ръководител и президент на компанията господин Вагид Алекперов. Приветствам делегацията на компания "Макдермот", нейния ръководител господин Уйлям Витнис. Приветствам делегацията на компания "Пензойл", нейния ръководител, президента на компанията, господин Томас Хамилтън. Приветствам делегацията на компания "Ремко", нейния ръководител, президента на компанията, господин Стивън Ремпо. Приветствам делегацията на компанията "Туркие петролери", нейния ръководител, господин Сигди Санджар. Приветствам делегацията на компания "Юнокал", нейния ръководител, господин Джон Амел. Приветствам делегацията на компания "Делта Интернешънъл", нейния ръководител, президента на компанията господин Фатех Алалбан.

Уважаеми дами и господа!

Петролът е най-голямото национално богатство на Република Азербайджан и азербайджанския народ.

Азербайджан, този известен от древни времена петролен край, притежава такива природни богатства, каквито са нефтът и газът. Затова Азербайджан бива наричан "Страна на огньовете". Азербайджан има богата история в добива на нефт, в неговото използване и преработка. През 1847 година в Азербайджан, в Баку, на Биби-Ейбат, е бликнал първият нефтен фонтан. Оттогава започва добивът на азербайджански нефт по промишлен начин.

През 1872 година братя Нобели създават в Баку първата нефтена компания и оттогава у нас за използването на нефта започват да пристигат чуждестранни фирми и да навлиза чуждестранен капитал.

Така, през втората половина на ХІХ век редица световни държави, фирми на развити страни проявяват голям интерес към добива на нефт в Азербайджан, в Баку. От края на миналия век компании от много чужди страни започват да добиват бакински нефт. През 1872 година в Азербайджан са добити 26 хиляди тона нефт. В началото на сегашното столетие, през 1900 година, в Азербайджан са добити вече 10 милиона тона нефт, което представлява 95 процента от нефта, добиван в Русия, и 50 процента от световния добив на нефт. През първите двайсет години на ХХ век чуждите нефтени компании и местните предприемачи полагат големи усилия за добив и преработка на нефт и в Азербайджан започва да се развива петролната промишленост.

Условно този период може да бъде наречен първи етап в историята на петролната промишленост в Азербайджан. Тогава бакинският петрол се използва навсякъде по света. Азербайджанският петрол носи повече печалби на чуждите компании. В Азербайджан се появяват едри предприемачи, които получават значителни доходи. През този период развитието на нефтената промишленост в Азербайджан дава голям тласък за развитието на град Баку и на Азербайджан като цяло. Столицата на Азербайджан Баку се превръща в голям индустриален град, един от най-големите индустриални центрове на Руската империя по онова време. Нашият Баку, който има древна история, през този период придобива нов облик, разраства се, разхубавява се и тук се издигат сгради, предприятия, заводи и други промишлени обекти, които отговарят на изискванията на времето. Днес ние трябва да оценим по достойнство създаденото през онзи период и да отбележим голямата роля на петрола в развитието на Азербайджан и Баку.

През 1918 година у нас е създадена демократична държава. Азербайджан става независим и като такъв съществува около две години. Държавата се стреми да използва богатствата, принадлежащи на народа, за негово благо. Но за жалост тези усилия не донасят желаните резултати, защото през 1920 година Азербайджанската демократична държава пада.

През въпросната година в Азербайджан се установява съветският социалистически режим. Впродължение на 70 години Азербайджан като част от Съветския съюз живее в условията на този режим. Петролът - най-голямото богатство на страната - се използва в интерес на Съветския съюз. Можем да наречем този период втори в историята на петролната ни промишленост. По онова време петролната промишленост на Азербайджан се развива стремително. Предвид това, че тя е необходима за развитието на индустриалния и икономическия потенциал на Съветския съюз, много усилия биват насочени към нея. Затова в развитието й Азербайджан постига голям напредък.

През този период се създава огромната армия от азербайджанските нефтодобивници. Нефтената и газовата промишленост на Азербайджан се развива стремително, изграждат се големи предприятия. Основават се крупни научни центрове и изследователски институти в областта на петрола. С цел подготовка на високо квалифицирани кадри за петролната промишленост е открит институтът, наричан днес Петролна академия. Нефтодобивниците на Азербайджан, специалистите, учените, с две думи - всички, които се трудят в петролния сектор, допринасят за развитието на тази промишленост и вписват славни страници в историята на Азербайджан.

Както вече казах, азербайджанският петрол се използва не само за страната ни, но и за развитието на целия Съветски съюз. През 1941-1945 година, през периода на Втората световна война, азербайджанският нефт представлява 75 процента от нефта, добиван в цялата страна. И петролната промишленост на Азербайджан, нашите нефтодобивници, имат големи заслуги за победата над германския фашизъм, заплашил целия свят, за неговия разгром.

Учените от нефтения отрасъл на Азербайджан, специалистите, нашите нефтодобивници вземат дейно участие в развитието и разработването на новите находища във всяка точка на Съветския съюз. Неслучайно новите петролни находища, открити и разработени благодарение на техните усилия и труд, са наричани "втори Баку", "трети Баку", "четвърти Баку". Неоценими са заслугите на азербайджанските нефтодобивници в развитието и експлоатацията на най-големите находища в Русия - сибирските и тюменските, в създаването там на мощни петролни и газови комплекси. И до днес азербайджанските нефтодобивници са болшинство сред нефтедобивниците по тези места.

Смятам, че е необходимо да информирам за това днес нашите гости, да го напомня на азербайджанския народ. Защото е гордост и слава за нашия народ, защото свидетелства за огромния негов и на нефтодобивниците ни принос в световната икономика.

Едно от постиженията на азербайджанските нефтодобивници е, че те положиха много усилия за добива на нефт в Каспийския регион. В тази насока са предприети стъпки както в началото на 20-те, така и през 30-те години, но значителният добив на нефт в района на Каспийско море започва на 7 ноември 1949 година. На този ден на мястото, което наричаме Нефтени камъни, от сондажния кладенец бликва първият фонтан.

Опитът на морските нефтодобивници от Азербайджан през изминалите 45 години както в бившия Съветски съюз, така и в много страни по света е пример за добива на нефт от морските дълбини. Заслугите на азербайджанските учени и нефтодобивници в тази област са огромни.

Както знаете, преди три години нашият народ получи свободата си, Азербайджан стана независима република, а азербайджанският народ - господар на съдбата си. Нашият народ получи възможност да се разпорежда с природните си богатства както той намери за добре. Така в живота на Азербайджан започна нова епоха. А в историята на нашата петролна промишленост бе заложен фундаментът на условно казано третия етап. Сега, на този нов етап, ние изразяваме волята на азербайджанския народ и вземаме необходимите мерки за използването на природните богатства на страната ни. През последните три години се водиха преговори с чуждестранни компании и бяха постигнати съответните споразумения. Днес, на този исторически ден, близо 150 години след началото на промишления добив и преработката на петрол в Азербайджан, аз изразявам благорност към всички поколения азербайджански нефтодобивници, учени и специалисти, които се трудят в областта на петролната промишленост на републиката, към всички инженери и работници за усилията, положени от тях през този период, посветени на добива на нашите природни богитства и повишаването в определена степен на благоденствието на нашия народ, за техния самоотвержен труд, за големите научни отрития и сърдечно ги поздравявам за днешните им постижения.

От времето, когато добивът и преработката на нефт в Азербайджан се извършват по промишлен начин, от земните недра на страната ни - по суша и море - са добити 1 милиард и 325 милиона тона нефт. В азербайджанския сектор на Каспийския регион за 45 години са получени 400 милиона тона нефт. Същевременно през този период са добити до 450 милиарда кубически метра газ. Всичко това - тези големи постижения, са здрава основа и фундамент за развитието на икономиката, на петролната промишленост на Република Азербайджан в бъдеще.

Колкото и петрол да добиваме, каквито и предишни постижения да имаме, ние трябва да видим истината, че до днес, тоест, до времето, когато Азербайджан получи независимост, нашият народ никога не е бил стопанин на своите природни богатства. Макар, че до 1920 година нашият петрол е добиван и от чужди компании, и от азербайджански предприемачи, макар че за развитието на Азербайджан и особено на Баку да е направено много, народът ни не е бил стопанин на това богатство.

Като се започне от 1920 година, в живота на Азербайджан настъпват значителни промени. Развива се неговата икономика, в републиката е изграден мощен индустриален потенциал, нашата петролна промишленост изминава голям исторически път. Но въпреки това Азербайджан не е единствен и пълен господар на своя петрол. Всички тези наши богатства принадлежат не на нас, а на Съветската държава. Сега обаче ние се намираме на нов етап. Република Азербайджан е независима държава. Азербайджанският народ е господар на своите природни богатства. Нашият народ сам решава как да използва тези богатства.

Въз основа точно на тези принципи в продължение на три години се водиха преговорите между Държавната нефтена компания на Република Азербайджан и големите чуждестранни петролни компании за съвместна разработка на нашите петролни находища. Без съмнение тези преговори не вървяха гладко, имаше и трудности, и неуспехи, и постижения. Но ето, че преговорите стигнаха до своя завършек. Интересът на разполагащите с огромен опит чужди компании към нефта на Азербайджан е напълно естествен и ние го възприемаме със задоволство, ние самите проявяваме голяма заинтересованост от това.

За разлика от предишните периоди, днес по тези въпроси Република Азербайджан самостоятелно води преговори с всяка страна, включително със страните, на които принадлежат тези петролни компании, с чуждестранните компании, и се стреми нейните принципи да бъдат приети. Договорът между Държавната нефтена компания на Азербайджан и чуждестранните петролни компании за съвместна разработка на нефтените находища "Азери", "Чираг" и част от находището "Гюнешли" вече е готов и завършен. Този договор е представен на мен, Президента на Азербайджан. Както знаете, на 14 септември, след като той бе анализиран, аз издадох Указ той да бъде подписан от Държавната нефтена компания на Азербайджан. Чуждестранните компании също взеха решение за подписването на проекта. Държавните ръководители на страните, на които принадлежат тези компании, също са дали своята благословия. В резултат на всичко това ние се събрахме днес тук на церемонията по подписването на договора.

Искам откровено да кажа, че съвсем не всички желания на азербайджанската страна намериха своето отражение в договора. Но ние разбираме, че във всеки договор трябва да се вземат предвид интересите и на двете страни. Консорциумът от западни петролни компании се стремеше да осигури своите интереси, а Държавната нефтена компания на Азербайджан полагаше усилия да обезпечи националните интереси на Република Азербайджан. Мога да кажа, че в резултата на извършената огромна и напрегната работа, в резултат на това, че страните подходиха към въпроса с много голяма отговорност, бе изготвен този договор, който отговаря на интересите и на двете страни. Затова според мен договорът, който ще бъде подписан днес, от икономическа гледна точка е изгоден за настоящето и бъдещето на Република Азербайджан и аз се разпоредих той да бъде подписан. Предприемайки тази стъпка, ние демонстрираме пред света, че Азербайджан е страна, отворена за света, за световната икономика. Чрез подписването на този договор ние за пореден път демонстрираме пред света, че суверенните права на Република Азербайджан са вече установени, че Азербайджан е напълно независима държава, че нашият народ е господар на своите богатства. Чрез подписването на договора ние установяваме връзка между Република Азербайджан и развитите страни по света, с техните най-големи компании и изграждаме основа за встъпването на азербайджанската икономика в световната, свободна пазарна икономика. Чрез подписването на този договор ние за пореден път демонстрираме пред света, че Република Азербайджан е демократична и правова държава, че в нея се е открил широк простор за утвърждаване и развитие на демократичните принципи, че Република Азербайджан възнамерява да върви по пътя на пазарната икономика.

Подписването на този договор е първата голяма крачка за навлизането на Азербайджан в пазарната икономика. Чрез подписването на този договор ние откриваме широки пътища за чуждестранните инвестиции в Азербайджан. Създаваме основа за дейността в Азербайджан на компании с друга отраслова насоченост, за пореден път демонстрираме пред света стабилността, господстваща в икономиката и обществено-политическия живот на Азербайджан. Чрез подписването на този договор ние изразяваме надеждата си за укрепване на приятелските отношения, икономическото сътрудничество и изобщо връзките ни във всички сфери със страните, представлявани от компаниите, които влизат в петролния консорциум, с такива велики страни, каквито са Съединените американски щати, Русия, Англия, Турция и Норвегия.

Така, че за подписването на договора са създадени много добри условия и днес ние ставаме свидетели на едно голямо събитие. Подписването на договора разкрива един нов етап в живота на Азербайджан, в неговата икономика и особено в петролната промишленост. Договорът се сключва за срок от 30 години. Следователно, предстои ни да извървим дълъг път, предстоят ни големи дела и сериозни задачи. Подготвилите договора добре го знаят, но аз искам да заявя пред всички събрали се тук, пред целия азербайджански народ, че колкото и трудно да стигнахме до подписването на договора, неговото реализиране ще бъде още по-трудно. Изгодата от договора, положителните резултати от него за всяка от двете страни, включително за азербайджанския народ, за суверенната Република Азербайджан, зависят от неговото последователно изпълнение. Договорът прилича на път с двупосочно движение: и двете страни трябва да се движат с еднаква скорост. Няма съмнение, че пред чуждите компании стоят големи задачи. Искам да изразя надежда, че тези компании и държавните органи на страните, които те представляват, ще вземат своевременно необходимите мерки за реализирането на този договор.

Задачите, които стоят пред Република Азербайджан, са по-големи, по трудни. Вие знаете, че икономиката на Азербайджан преживява тежка криза. Големи трудности възникнаха и в петролната промишленост. За да излезем от тази криза, да развием икономиката на Азербайджан, за да можем бързо да повишим жизненото равнище на народа до необходимото ниво, всички трябва да обединим усилията си, да работим съвместно за реализирането на договора. Надявам се, че героичните, опитните нефтодобивници на Азербайджан, учените и всички заети в този отрасъл на нашата икономика ще възприемат тази задача като най-голяма, най-почетна, ще се заловят за работа по осъществяването на този договор. Разпореждайки подписването на този договор, аз като Президент на Азербайджан, съзнавам своята отговорност и ви давам дума, че ще направя всичко, което зависи от мен, за неговото реализиране.

Днес в тази тържествена и впечатляваща обстановка аз поздравявам нефтодобивниците на Азербайджан, азербайджанския народ, всички граждани на Азербайджан по случай това историческо събитие. Оценявам труда на делегацията на Държавната нефтена компания на Азербайджан, която положи труд в тази област, изобщо - цялостната дейност на компанията в тази насока, и я поздравявам за постигнатите успехи. Сърдечно поздравявам ръководителите на чуждестранните компании, на консорциума, който положи големи усилия за изготвянето на този договор, всички служители от тези компании, изразявам пред тях своите най-добри пожелания и искам да им засвидетелствам своята увереност, че нашето сътрудничество ще се увенчае с успех.

Във връзка с това събитие сърдечно поздравявам държавните и правителствените ръководители на страните, представлявани от чуждестранните компании на САЩ, Русия, Великобритания, Турция и Норвегия. Въз основа на този договор ние се обединяваме и започваме едно голямо сътрудничество, затова не се съмнявам, че то ще бъде успешно, че всички сили, които се опитат да му попречат, ще получат отпор, че благодарение на това сътрудничество Азербайджан като господар на своята съдба и на своите богатства ще заеме достойното си място в световната икономическа общност.

Още веднъж сърдечно поздравявам всички, които са се събрали на тази церемония, всички, които проявяват положителна заинтересованост по тези въпроси, и благославям подписването на договора. В името на благоденствието и добруването! В името на щастливото бъдеще на азербайджанския народ ви поздравявам по случай подписването тук и днес на този договор. Благодаря.

Заключителна реч на церемонията по подписването на договора

 

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми гости,

Завършва процесът по подписването на едно споразумение, което бе подготвяно в продължение на три години. То вече е подписано. Аз се изказах преди подписването на споразумението. И затова искрено поздравявам вас, азербайджанския народ, чуждестранните компании, които са втората страна по това споразумение, държавните ръководители на чуждите страни, присъединили се към това споразумение, делегациите от представители, всички вас по случай подписването на това споразумение. Ръководителите на делегациите от представители, дошли от чужбина, ръководителите на компаниите се изказаха след подписването на споразумението и изразиха прекрасни мисли за съдържанието му, за неговата същност и значението му за в бъдеще. Във всички изказвания прозвуча общата мисъл за ползата от това споразумение както за Азербайджан, така и за чуждестранните компании, подписали документа.

В изказванията прозвучаха добри думи за азербайджанския народ, за независимата Република Азербайджан, изразени бяха топли пожелания. Аз съм благодарен за тези думи и в края на церемонията искам още веднъж да подчертая, че това споразумение ще помогне на Република Азербайджан да заеме достойното си място в световната общност, да свърже тясно икономиката на нашата страна със световната икономика и свободната пазарна икономика.

Чувствам се щастлив, че участвах в подготовката и подписването на това споразумение. Съзнавам отговорността, която поемам, и се надявам, че бъдещите поколения ще оценят по достойнство днешното историческо събитие.

Още веднъж ви поздравявам. Считам първата част от церемонията по подписването за завършена. На всички вас, на целия азербайджански народ пожелавам щастие и напредък във всички начинания. Благодаря и ви желая по-нататъшни успехи!