Реч на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на I Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина - 10 ноември 2001 година\"...Скъпи сънародници,

Искам още веднъж да повторя думите, които напират от дълбините на душата ми: за всеки човек националната му принадлежност е източник на гордост. Аз винаги съм се гордял и днес се гордея, че съм азербайджанец.

Основна идея на независимата Азербайджанска държава е азербайджанството. Всеки азербайджанец трябва да се гордее със своята национална принадлежност, ние трябва да развиваме азербайджанството – езика, културата, национално-духовните си ценности, обича и традиции на Азербайджан. Именно тази цел си поставя приетото от нас важно решение за развитието на азербайджанския език. Ние приехме решение в Азербайджан да се използва латиницата. Днес в Азербайджан всички хора, всички държавни органи ползват само латиница. Това е извънредно важен фактор, който свидетелства за нашата национална самобитност, за азербайджанството. Ние и занапред ще продължим да полагаме усилия за разивитето на азербайджанския език.

Знаете, че езикът на всяка нация й е много свиден. На нас ни е извънредно свиден азербайджанският, родният ни език, защото дълги години нашият роден, азербайджански език не заемаше достатъчно широко място в живота ни. Но независимо от това всеки азербайджанец е дал някакъв – било малък или голям – принос за запазването на азербайджанския език. По-специално нашите писатели, литератори, поети са направили много за развитието на азербайджанския език през онзи тежък период.

Днес с чувство на безкрайна гордост мога да кажа, че през ХХ век азербайджанският език извървя голям път на развитие. Забележете колко богат, колко приятен, мелодичен е нашият език, колко голям речников запас има той за изразяване на всякакви мисли...\"