Карта на посещенията на Президента на Република Азербайджан в различните региони от Азербайджан

АгджабедиАгджабеди
11-12 декември 1993 година
9 април 1994 година
Баку БиласуварБиласувар
13 август 1993 година
19 март 1999 година
ШекиШеки
9 ноември 2002 година
БейлаганБейлаган
11-12 декември 1993 година
9 април 1994 година
БардаБарда
9 април 1994 година
8 октомври 1998 година
ДжалилабадДжалилабад
13 август 1993 година
МасалиМасали
13 август 1993 година
МингячевирМингячевир
8 октомври 1998 година
ЛянкяранЛянкяран
13 август 1993 година
ЯрдимлиЯрдимли
13 август 1993 година
ГазахГазах
7 октомври 1998 година
ИсмаилиИсмаили
8 ноември 2002 година
ГабалаГабала
8 ноември 2002 година
ЛерикЛерик
13 август 1993 година
ИмишлиИмишли
11-12 декември 1993 година
ФизулиФизули
11-12 декември 1993 година
9 април 1994 година
ШамкирШамкир
11-12 декември 1993 година
23 май 2000 година
ГянджаГянджа
11-12 декември 1993 година
23-26 май 2000 година
12 септември 2002 година
НахчиванНахчиван
21 октомври 1996 година
29-31 октомври 1996 година
10-14 октомври 1999 година
10 ноември 1999 година
15-20 юни 2002 година
10-14 август 2002 година
СаляниСаляни
19 март 1999 година
СумгайитСумгайит
2 юни 1996 година
24 март 1999 година
7 юли 2001 година
2 април 2003 година
ГеранбойГеранбой
16 септември 2002 година
АбшеронАбшерон
16 октомври 2000 година
10 февруари 2001 година