Uvodna riječ i završni govor predsjednika Republike Azerbejdžan, Hajdara Alijeva, na konferenciji posvećenoj pitanjima provedbe odluke predsjednika Republike «O mjerama za provođenje programa saradnje između Vijeća Evrope i Republike Azerbejdžan» - Predsjednička palača, 10. juli 1996. godine

Poznato je da je Vijeće Evrope 28. juna usvojilo odluku o davanju Republici Azerbejdžan statusa posebnog gosta. To je veliki događaj u životu naše Republike. To s jedne strane potvrđuje pripadnost Azerbejdžana Evropi, a s druge strane nam govori o tome da je državni sistem koji postoji u našoj Republici put kojeg se pridržava društvo, život, zakoni Republike i da je to put demokratije, i da demokratski procesi koji teku u Azerbejdžanu se nastavljaju na osnovi demokratskih principa. 

Znate da smo mi u Azerbejdžanu usvojili zakone, dali obećanja da ćemo našu zemlju voditi putem demokratije u državnoj izgradnji, društvu, ekonomiji, životu. U toj oblasti je urađen veliki posao koji još uvijek traje. Za nas je od velikog značaja to da su svjetska zajednica, posebno razvijene zemlje svijeta, i države razvijene na osnovi demokratskih principa i u ekonomskom smislu i u izgradnji države sve to priznali i, naposljetku, da Vijeće Evrope pirzna sva ta dostignuća, promjene, procese. 

Ponavljam da to s jedne strane demonstrira autoritet, ugled Republike Azerbejdžan na međunarodnoj sceni, u demokratskom svijetu, a s druge strane nas to ohrabruje, pomaže nam da koračamo tim putem. Zato, govoreći o tome, ponavljam kako je važan taj događaj. Čestitam vam svima, građanima Republike Azerbejdžan, našem narodu. Nakon što smo saznali za tu odluku, ja sam 1. jula otputovao u posjetu Njemačkoj. Zato današnja konferencija nije održana odmah. Ali u isto vrijeme, kada sam se tokom posjete sreo s predsjednikom Njemačke, gospodine Romanom Herzogom, federalnim kancelarom, gospodinom Helmutom Kohlom, zamjenikom saveznog federalnog kancelara, ministrom inostranih poslova, gospodinom Klausom Kinkelom, predsjednikom grupe Njemačka - Kavkaz u Budnestagu, gospodinom Vimmerom, zamjenikom predsjednika Bundestaga, drugim članovima Bundestaga, svi oni su izjavili da su zadovoljni time što Azerbejdžan korača upravo putem demokratije, tržišne ekonomije i sa zadovoljstvom su to potvrdili i u sporazumu koji je je Azerbejdžan potpisao s Evropskom unijom u aprilu, visoko su ocijenili činjenicu što je naša Republika dobila status gosta u Vijeću Evrope. 

Želim takođe reći da je gospodin svezni kancelar, gospodin Kohl, za vrijeme razgovora sa mnom u četiri oka podvukao ta pitanja. Ponovo kažem da je to za nas značajan događaj, dostignuće u našem državnom poslu, društveno-političkom životu. U isto vrijeme to nam nameće velike zadatke. Sada se mi, krećući se naprijed u tom smjeru, nesumnjivo moramo potruditi da postanemo punopravnim članom Vijeća Evrope. Mislim da to možemo ostvariti. Streteški put koji smo izabrali, uređen posao, praktičan rad nam dozvoljavaju da to ostvarimo. Nesumnjivo je da je neophodno da i ubuduće uložimo velike napore u toj oblasti. 

8. jula sam potpisao specijalnu naredbu u vezi s ostvaranjem zadataka koje smo dobili i koji su povezani s odlukom Vijeća Evrope o našoj Republici. Ta odluka je objavljena u štampi. Pozvao sam vas ovamo u vezi s izvršenjem zadataka povezanih s naredbom i uopšte sa izvršenjem zadataka povezanih s odlukom Vijeća Evrope. 

Neka Ministarstvo inostranih poslova da o tome kratku informaciju. Bez obzira na to što je naredba bila objavljana u štampi, htio bih da ga Šahin Alijev poslije još jednom pročita kako bismo utvrdili zadatke i ko će raditi koji posao.

Završni govor

Smatram da su se poslije objavljivanja ovog dokumenta u štampi sve organizacije, organi pozvani na izvršavanje zadataka povezanih s naredbom latile posla. Pošto je isto tako ovom pitanju pridajem poseban značaj, smatrao samo potrebnim da ga još jednom ovdje pročitam iako je odluka bila objavljana u štampi. Ponovo se obraćam svima koji su se okupili ovdje i kažem da je potrebno da se bez odlaganja, ozbiljno i detaljno pozabavi ovim pitanjem. Zato su Kabinet ministara, izvršni aparat predsjednika, Ministarstvo vanjskih poslova i pojedinačna ministarstva, komisije Parlamenta, predstavnici niza komisija pozvani ovamo. Parlament se mora ozbiljno pozabaviti tim poslom. Obavljanje svih tih poslova treba koordinirati. 

Znate, mi se moramo brinuti da učvrstimo naše prvo dostignuće i da ostvarimo cilj da postanemo punopravnim članom Vijeća Evrope. Smatram da stvar nije samo u tome što smo dobili status posebno pozvanog gosta a zatim da dobijemo članstvo. Radi se o tome da je sve to potrebno zbog velikih promjena u političkom, društvenom i privrednom životu naše Republike. To je potrebno za ostvarenje tih promjena, da se pojačaju ti procesi ne samo zato što smo položili jedan i što moramo položiti drugi. Ne, ne radi se o ispitu. To je, prvenstveno, potrebno nama samima.

Moramo shvatiti da, pošto slijedimo taj put, usaglašavamo naše zakone s demokratskim zakonima svijeta, želimo sistem državnog ustrojstva i naše društvo podignuti na nivo demokratskih država i društava. Mi to sve obavezno moramo ostvariti. Ne zato da bi se nekome svidjeli, da bi neko rekao našoj Republici: «Da, vi ste dobra zemlja». To je jednostavno neophodno za to da u osnovi promijenimo život naše zemlje, da našu državu podignemo na nivo koji mi hoćemo i da poboljšamo našu privredu, socijalni položaj, dobrobit naših ljudi, da izvršimo ozbiljne promjene u našoj privredi. Sve je to međusobno povezano, to su kompleksne mjere i mi ih moramo provesti sve zajedno.