Projev Prezidenta Ázerbajdžánské republiky Gejdara Alijeva na ceremonii podepsání dokladů o přepravování surové nafty přes území Ázerbajdžánské, Gruzinské a Turecké republik pomocí Hlavního exportného potrubí Baku-Tbilisi-Džejchan. Istanbul, palác \"Čiragan\". 18. listopadu roku 1999

Vážení Prezidenti!

Vážení přátelé!

Vážení paní a pánové!

Dnes mám pocit velké hrdosti, protože do velké naftové smlouvy, která se jmenuje \"Smlouvou století\" a která byla podepsána před pěti lety v září roku 1994 v Baku; do složení konsorcia, který byl vytvořen pro společné těžení naftových a plynových zásob Kaspického moře, vcházejí Ázerbajdžán, Spojené státy Americké, evropské státy, Turecko a Rusko, a po uplynutí pěti roků po podepsání této smlouvy už dnes byly podepsány doklady pro uskutečnění naftovodu Baku-Tbilisi-Džejchan, které byly předem uvedeny při podepsání této smlouvy.

Je známo, že to nebylo snadnou prácí. Stály před námi moc velké potíže. I při podepsání \"Smlouvy století\" jsme se setkali s velkými potížemi. Taky později před námi vznikaly moc velké překážky na cestě provedení naftovodu Baku-Džejchan, byli ti, kteří vystupovali proti nám. Ale toto nezlomilo naší vůli, dovedli jsme začatou práci do konce.

Zvláštní význam v tomto má spolupráce mezi Tureckou republikou a Ázerbajdžánem. A proto srdečně blahopřeji Turecké republice, tureckému národu a Prezidentu Turecké republiky, mému drahému příteli, bratrovi Sulejmanu Demirelovi.

Provádíme linku tohoto potrubí přes území Gruzie. Samozřejmě, že kdyby nebyla možnost provedení linky přes území Gruzie, nestálo by i tohoto. A proto moc velká úsilí byla vynaložena Prezidentem Gruzie panem Ševardnadze pro řešení této otázky. Srdečně blahopřeju gruzinskému národu, Gruzii a svému příteli, bratru Eduardu Ševardnadze.

Ale oznamuji i to, že kdyby nebylo podpory Spojených států Amerických pro uskutečnění těchto otázek, tehdy bychom nemohli ani jednu z nich realizovat.

Do podepsání \"Smlouvy století\" se na nezávislý Ázerbajdžán dělal velký nátlak. Chtěli nám zabránit. Právě díky podpoře Spojených států Amerických, díky jejich Prezidentu, mému váženému kamarádovi panu Billu Klintonovi v září roku 1994 jsme podepsali \"Smlouvu století\". Ale i po té jsme měli hodně problémů. Jiné státy nepřijímaly Baku-Džejchan. Ale vážený Prezident Bill Klinton se postupně zabýval touto otázkou, podporoval a podněčoval nás a zapojoval do této otázky Turecko, Ázerbajdžán, Gruzii, jiné přikaspické státy; a díky úctě k němu, díky jeho autoritě, jeho postupné politice v tomto směru jsme dosáhli podepsání takové velké \"Smlouvy století\".

A proto já, my spolu vyjadřujeme naši vděčnost Spojeným státům Americkým, jejich Prezidentovi, našemu drahému příteli panu Billu Klintonovi. Vážený pane Prezidente Bille Klintone, v souvislosti s tím blahopřeji také i vám.

Teď i Kazachstán se připojil k projektu využití linky tohoto potrubí, to je naftovodu. I Kazachstán velkou část své nafty bude přepravovat prostřednictvím tohoto potrubí.

My, Ázerbajdžán, - a Gruzie také to přijala - jsme přijali to a splníme všechny závazky, které nám připadly. Myslím, že Kazachstán díky lince tohoto potrubí dosáhne velkých úspěchů u exportu nafty. A proto srdečně blahopřeju kazachskému národu a Prezidentu Kazachstánu, svému drahému příteli Nursultanu Nazarbajevovi.

Vyjadřuji úctu tureckému národu, občanům Turecka a blahopřeji jim. Během pěti roků každý krát, když jsem přijížděl do Turecka, se mě ptali, kdy bude linka potrubí Baku-Džejchan. A každý krát jsem odpovídal, že bude, bude, bude! Dnes se to stálo a dohoda je podepsána. Srdečně vám všem k tomu blahopřeju!