Toespraak van de president van de Republiek Azerbeidzjan, Heidar Alijev, bij de plechtige ceremonie gewijd aan de 1300e verjaardag van het epos \"Kitabi Dede Gorgud\" - het Paleis van de \"Republiek\", 9 april 2000

Geachte staatshoofden!

Geëerbiedigde hoofden van de Majlissen!

Geachte gasten!

Geachte dames en heren!

Vandaag viert de bevolking van Azerbeidzjan een groot feest. De 1300e verjaardag van het grote epos \"Kitabi Dede Gorgud\". Dit jubileum is een historische gebeurtenis en heeft een uitzonderlijke betekenis voor zowel ons, alsook voor de hele Turkse wereld en de gehele cultuur van de mensheid. Dit is een feest van respect, eerbied voor onze historische wortels, nationale tradities, onze nationale en spirituele waarden, onze cultuur en wetenschap. Dit is ook een viering van onze nationale vrijheid en staatsonafhankelijkheid.

Het \"Kitabi Dede Gorgud\" bestaat al 1300 jaar. Dit is een grote historische monument voor de Azerbeidzjaanse volk en van alle Turkssprekende volkeren. Gegeven hoeveel moeite het onze volkeren heeft gekost om het epos \"Kitabi Dede Gorgud\" meer dan 1300 jaar geleden te creëren, en gezien het feit dat ze uiteindelijk dit historisch monument hebben gecreëerd, kunnen we ons voorstellen wat voor oude geschiedenis, diepe wortels en rijke cultuur onze volkeren bezitten.

Gedurende 1300 jaar heeft het \"Kitabi Dede Gorgud\" een lange, majestueuze, glorieuze weg afgelegd. Ondanks alle problemen en beperkingen, was het \"Kitabi Dede Gorgud\" gedurende 1.300 jaar het geestelijk voedsel voor onze volkeren, en heeft het hun geholpen om te leven, vechten, zelfbewustzijn te realiseren en hun nationale identiteit te beschermen.

Naast onze hoge waardering voor de 1300e jarige geschiedenis van het \"Kitabi Dede Gorgud\" moeten we opmerken en toegeven dat er de afgelopen drie jaar in Azerbeidzjan een hoop werk is verricht op het gebied van studie, onderzoek en promotie van het erfgoed van het \"Kitabi Dede Gorgud\". Dankzij dat werk heeft ons volk, de hele Turkse wereld, alle Turkssprekende volkeren kennis genomen van het \"Kitabi Dede Gorgud\" en aan de hele wereld de onschatbare waarde daarvan laten zien.

De VI-de Baku Topconferentie van TÜRKSOY heeft gisteren met succes zijn werk afgerond. Op deze top hebben we de werkzaamheden die zijn uitgevoerd gedurende de 8 jaar sinds de oprichting van TÜRKSOY bekeken en opgemerkt dat er grote successen zijn bereikt. Het creëren van een gemeenschap van Turkssprekende staten, was natuurlijk een historische gebeurtenis in de Turkse wereld, in het leven van elk van onze volkeren. Echter, het feit dat de gemeenschap leeft, zich ontwikkelt en heeft uitbreidt gedurende deze acht jaar, laat aan de ene kant zien hoe noodzakelijk het was, en aan de andere kant hoeveel baat het onze volkeren in de toekomst zal brengen.

De vooruitgang en successen die de afgelopen jaren zijn bereikt zijn het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat TÜRKSOY, opgericht op initiatief van de Republiek Turkije, onze goede vriend en broer Suleyman Demirel, in de eerste plaats, natuurlijk getuigt van de grote verdiensten van de Turkse Republiek.

Vandaag hebben we met succes de VI-de top afgerond en ons verzameld op de verjaardag van het \"Kitabi Dede Gorgud\". Dit is een historisch gezamenlijk monument voor onze volkeren. Het feit dat we dit jubileum samen vieren met de hoofden van de Turkse staten geeft deze top meer betekenis en verhoogt zijn niveau. Ik ben dankbaar aan iedereen die deelneemt aan deze viering, die onze uitnodiging heeft aanvaard en naar Azerbeidzjan kwam, en ik verwelkom ze allemaal van harte.

Ik verwelkom de president van de Republiek Turkije, een grote vriend van het Azerbeidzjaanse volk, mijn lieve broer Suleyman Demirel!

Ik verwelkom de President van de republiek Kazachstan, onze geëerbiedigde gast, mijn beste vriend, broer Nursultan Nazarbaev!

Ik begroet de President van de republiek Kirgizië, mijn beste vriend, broer Askar Akaev!

Ik begroet de voorzitter van de delegatie van de republiek Oezbekistan, de voorzitter van de Majlis van Oezbekistan, geëerbiedigd Erkin Khalilov!

Ik begroet de voorzitter van de delegatie van republiek Turkmenistan, de voorzitter van de Majlis van Turkmenistan, geëerbiedigd Sakhkhat Muradov!

Ik begroet de Generaal Directeur van Unesco, onze geëerbiedigde gast Koisiro Matsuura!

Ik begroet de grote vriend van het Azerbeidzjaanse volk, oudste lid, veteraan van het Franse Parlement mijnheer Jacque Bomel!

Met genoegen stel ik vast dat op de verjaardag van het “Kitabi Dede Gorgud” de sociaal-politieke afgevaardigden, wetenschappers en schrijvers kwamen die ook aan de wetenschappelijke conferenties deelnamen die in Azerbeidzjan zijn gehouden. Zij zijn hier bij ons. Ik betuig dank aan al onze gasten voor de komst naar Azerbeidzjan, ik verwelkom hun allemaal hartelijk.

Het onderzoek en de propaganda van het \"Kitabi Dede Gorgud\" gedurende de afgelopen drie jaar heeft veel nut gehad voor de bevolking van Azerbeidzjan. Wij zijn ons nog eens een keer bewust geworden van onze historische wortels, ons nationale culturele erfgoed. We zijn al op de hoogte van wat voor grote bijdrage het Azerbeidzjaanse volk en alle Turkse volkeren aan de wereld beschaving hebben geleverd. In deze rij neemt het \"Kitabi Dede Gorgud\" een speciale plaats in.

Het \"Kitabi Dede Gorgud\" - is ons belangrijkste boek. Dede Gorgud - onze voorouder. We zijn trots dat we zo\'n historisch monument hebben als het \"Kitabi Dede Gorgud\". We zijn trots dat we zo\'n voorouder hebben als Dede Gorgud.

Het \"Kitabi Dede Gorgud\" heeft altijd volkeren en naties opgeroepen tot eenheid en vrede. De oprichting in 1992 van TÜRKSOY is een schitterend voorbeeld van de uitvoering van de testamenten van Dede Gorgud.

Na het verwerven van de onafhankelijkheid en nationale vrijheid, hebben we nu goede kansen om de eenheid te bereiken en beseffen wij hoe belangrijk dit is voor onze mensen.

De oproep van het \"Kitabi Dede Gorgud\" tot de eenheid is vandaag voor ieder van ons nodig. Nationale eenheid en nationale solidariteit zijn in Azerbeidzjan, dat het pad van de nationale onafhankelijkheid volgt en bouwt aan een rechtwaardige, democratische en seculiere staat, van groot belang.

Vandaag tijdens de feestelijke viering van de 1300e verjaardag van het \"Kitabi Dede Gorgud\", tonen wij trouw aan zijn nalatenschap en verklaren dat het Azerbeidzjaanse volk nog meer verenigd zal worden op het pad van de onafhankelijkheid bij het aanpakken van alle moeilijke en complexe vraagstukken die voor hen staan. Het volk zal altijd vooruit gaan.

Het \"Kitabi Dede Gorgud\" is een heroïsch epos. Als we vandaag de testamenten van het \"Kitabi Dede Gorgud\" naleven, dan bevorderen we de verdieping van de gevoelens van liefde en trouw aan het Vaderland en patriottisme bij onze mensen. Het \"Kitabi Dede Gorgud\" is vandaag zeer noodzakelijk voor ons.

\"Kitabi Dede Gorgud\" riep mensen en volkeren op tot vrede en verzoening. Ons volk is vandaag trouw aan deze voorschriften van het \"Kitabi Dede Gorgud\". Als gevolg van de Armeense agressie tegen Azerbeidzjan, is 20 procent van ons land bezet en zijn meer dan een miljoen Azeri\'s verdreven uit deze bezette gebieden. Zij leven vandaag de dag in moeilijke omstandigheden. We hebben een grote slag gekregen. Maar ondanks dit alles toont het Azerbeidzjaanse volk aan de hele wereld zijn vredelievend beleid. We volgen het pad dat is aangelegd door Dede Gorgud. We lopen het pad van de vrede. We willen dit conflict vreedzaam op lossen. Wij willen vrede en rust in alle landen, met name de Turkssprekende landen. Dus vandaag, op deze jubileum dag, demonstreren we opnieuw onze trouw aan de testamenten van Dede Gorgud.

Het \"Kitabi Dede Gorgud\" is een monument dat zich in grote wetenschappelijke, culturele en spirituele gedachten verenigd. Tot op heden is er een groot werk verricht in het bestuderen en het propaganderen van het \"Kitabi Dede Gorgud\" bij de huidige generaties. Met name het werk dat de afgelopen drie jaar werd gedaan door de wetenschappers, onderzoekers, schrijvers en publieke figuren uit Azerbeidzjan verdient hoge waardering. Dus vandaag, op deze jubileum dag, ik spreek mijn dank uit aan onze wetenschappers, schrijvers en alle burgers die betrokken zijn bij het onderzoek naar, en de promotie van het \"Kitabi Dede Gorgud\" en waardevolle wetenschappelijke werken schreven, boeken bij deze jubileum ceremonies. Ik wil graag mijn vertrouwen uitspreken dat zij, geïnspireerd door deze herdenkingsactiviteiten, hun wetenschappelijk werk in de toekomst zullen voortzetten. De nog onontsloten pagina\'s van het \"Kitabi Dede Gorgud\" zullen nu ook worden onderzocht, en de ideeën die daaruit voortkomen zullen worden voorgelegd aan de huidige en toekomstige generaties van Azerbeidzjan en de Turkse wereld.

Vandaag ervaren we een immens gevoel van trots, omdat we zo\'n groot historisch monument als het \"Kitabi Dede Gorgud\" hebben, omdat we vrij en onafhankelijk zijn, en na het analyseren van onze spirituele waarden, onze cultuur zoals die is, naar ons volk, onze natie en toekomstige generaties kunnen brengen.

De grootste betekenis en waarde van het \"Kitabi Dede Gorgud\" jubileum is dat het onze nationale vrijheid, onze nationale onafhankelijkheid verder aantoont. De testamenten van het \"Kitabi Dede Gorgud\" roepen vandaag ieder van ons op om het pad van de onafhankelijkheid, van de nationale vrijheid verder te volgen en de staatsonafhankelijkheid van Azerbeidzjan, als nationale vrijheid, eeuwig te maken. Ik wens u allen, de mensen van Azerbeidzjan, Azerbeidzjaanse burgers veel succes om dit doel te bereiken. Dank u.

Krant: Bakinsky rabochiy, 11 april 2000.