Toespraak tot het Azerbeidzjaanse volk - 1 oktober, 2003

Beste Landgenoten, Geachte Burgers van Azerbeidzjan,

Dezer dagen is het 34 jaar geleden sinds mijn leiderschap van de Republiek Azerbeidzjan en 10 jaar sinds van mijn presidentschap van de onafhankelijke Azerbeidjaanse staat. Al deze jaren was mijn hoofddoel, als Azerbeidjaanse, als burger van Azerbeidzjan en als leider en President van de Republiek Azerbeidzjan, enkel om U, het Azerbeidjaanse volk, te dienen, van welk ik meer dan van mijzelf hou, alsmede om de soevereiniteit, economische, politieke en morele ontwikkeling van ons land te bevorderen. Daarbij heb ik al mijn kracht aan mijn wijze en dankbare volk ontleend. In de meest moeilijke tijden en ingewikkelde situaties steunde ik uitsluitend op mijn volk. Dat gaf mij geduld, wilskracht en de sleutel tot mijn succes.

Het Azerbeidjaanse volk heeft zijn waardige plaats tussen de progressieve wereldvolkeren. Vandaag de dag is iedereen zich reeds bewust van zijn hoge morele principes, van zijn waardige bijdrage aan de schatkist van de wereldcultuur en van zijn mogelijkheden om belangrijke waarde van een wereldcivilisatie te waar te maken. Er is niemand die nu verrast zou staan over het feit dat Azerbeidjaanse mensen dankzij hun werk en talenten geleidelijk, maar met de dag sneller tot de familie van de wereldburgers, met alle aspecten van dien, zullen gaan behoren.

Onze onafhankelijke staat is thans volop in ontwikkeling met gebruikmaking van de meest progressieve ervaringen en waarden van de hele wereld. Met behoud van de kernprincipes van een democratische maatschappij, de rechtstaat, de suprematie van mensen- en burgerrechten en het politieke pluralisme, staat Azerbeidzjan schouder aan schouder in de rij van de meest progressieve en sterke landen van Europa en wereld. Ons land heeft een waardige plaats op de wereldlijst bekleed. Tegenwoordig wordt rekening gehouden met onze meningen en belangen in verband met de belangrijkste strategische en mondiale afwegingen van de wereld- regionale- en milieuvraagstukken. Onze mening wordt erkend, geaccepteerd en telt mee bij de meest belangrijke kwesties.

De economie van Azerbeidzjan wordt in hoog tempo hervormd en verder ontwikkeld. Ieder jaar groeit het volume van de binnenlandse en buitenlandse investeringen. De agrarische sector, levensmiddelen- en confectie-industrie worden gemoderniseerd. Het aandeel van de niet aan olie gerelateerde sector stijgt, de manat [nationale valuta] blijft stabiel, de valutareserves groeien, er komen steeds meer nieuwe arbeidsplaatsen met hogere arbeidslonen. Dit alles is het resultaat van de nieuwe olie- en economische ontwikkelingsstrategie die vanaf 1994 wordt uitgevoerd. Ik weet zeker dat indien wij op de zelfde manier doorgaan, er binnen een paar jaar geen enkele werkloze of arme burger in Azerbeidzjan meer zal zijn. De arbeidslonen, pensioenen en overige inkomsten zullen aanzienlijk stijgen. De Azerbeidjaanse staat, onze zakenlieden zullen in staat zijn om aan de meest interessante en lucratieve projecten deel te nemen en te investeren, niet alleen in ons land maar ook buiten zijn grenzen.

Onze staat is haar defensiekracht geleidelijk aan het versterken. Ons nationale leger leert de meest geavanceerde technologieën; jonge mensen willen graag in het leger dienen.

Het was niet gemakkelijk te bereiken. Tijdens de afgelopen jaren hebben wij samen zeer gevaarlijke reacties, provocaties en andere anti- Azerbeidjaanse agressies, zowel intern als van buitenaf, afgewenteld en wij enorme problemen opgelost. Dat is u al te goed bekend.

Door de onzekerheid van de Azerbeidjaanse leiding was het avonturistische nationalistische separatisme dat door Armeniërs in Nagorny Karabach vanaf 1988 werd nagestreefd, niet op tijd verhinderd. Het Armeense leger heeft de politieke en de machtscrisis, chaos en anarchie, die ons land in 1990-1993 hebben geteisterd, gebruikt om ons land te bezetten en ruim een miljoen van onze landgenoten te ontheemden en laten vluchten. De burgers waren opgestookt tot bewapende conflicten en confrontaties, er werden enorme pogingen gedaan om onze staat en het burgerschap te vernietigen. Wij hebben dat alles gered. Maar het is ons nog steeds niet gelukt om het probleem van de territoriale eenheid van Azerbeidzjan die tijdens chaos en anarchie is opgetreden, alsmede de terugkeer van de vluchtelingen en ontheemden te herstellen. Niettemin weet ik zeker dat wij in staat zijn dit vraagstuk op te lossen.

Ondanks alles hebben wij in de afgelopen jaren veel essentiële problemen die voor onze staat en volk van levensbelang zijn geweest, opgelost.

Ten eerste hebben wij sociale en politieke stabiliteit, die een fundament van het staatsbestel vormt, bereikt. Wij hebben de basis gelegd van een burgermaatschappij, die op nationale eenheid en suprematie van wetten steunt.

Ten tweede hebben wij de economie van ons land, die het bestaansdoel van iedere staat vormt, hervormd en opgebouwd.

Ten derde zijn wij erin geslaagd een sterke en stabiele democratische staat met alle relevante instituten op te bouwen en zijn onafhankelijkheid onherroepelijk te waarborgen, hetgeen overeenkomt met de wensen en verwachtingen van het Azerbeidjaanse volk.

Alleen in een onafhankelijke staat gebouwd op nationale eenheid, sociale en politieke stabiliteit, een dynamisch ontwikkelende economie, sterke regeringsinstituten, die op een democratische burgermaatschappij steunen, kunnen alle vraagstukken inclusief het probleem van territoriale eenheid worden opgelost. Ik weet zeker dat het zo zal geschieden.

Beste burgers van Azerbeidzjan, mijn geliefde volk,

Precies 60 jaar van mijn roerige leven leefde ik met heden en de toekomst van mijn volk. De laatste tien jaar heb ik de onafhankelijke Azerbeidjaanse staat gediend. U bent bekend met mijn werk in deze richting. Maar toch heb ik nog veel onvoltooide plannen voor de toekomst. Gezondheidsproblemen waar ik de laatste tijd mee kamp, laten mij niet toe het begonnen werk met een goed zichtbare resultaat af te maken. Ondanks dit ben ik als een kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen van 15 oktober 2003 voorgesteld en geregistreerd. Honderdduizenden mensen voeren verkiezingscampagne om mijn kandidatuur te steunen.

Ik gebruik mijn kans om al deze mensen, alle leden van de partij "Yeni Azerbeidzjan" die mij kandidaat hebben gesteld en gesteund alsmede de vertegenwoordigers van alle andere maatschappelijke en politieke organisaties, wetenschappers, activisten van onderwijs en cultuur, intelligentsia en het gehele Azerbeidjaanse volk mijn innige dankbaarheid te betuigen. Ik hoop zo snel mogelijk mijn gezondheid te herwinnen en terug naar mijn vaderland te keren om mijn volk weer te dienen. Maar momenteel wil ik mijn kandidatuur intrekken ten gunste van kandidatuur van Ilham Aliev.

Ik roep jullie, mijn landgenoten, op om tijdens de komende presidentsverkiezingen te stemmen op mijn politieke opvolger, de eerste plaatsvervangende voorzitter van de partij "Yeni Azerbeidzjan", Ilham Alijev. Hij is een hoogst intelligente, energieke en assertieve persoonlijkheid met een pragmatisch mentaliteit en uitstekend begrip van de moderne globale, politieke en economische ontwikkeling. Ik kan jullie verzekeren dat Ilham Aliyev en de "Yeni Azerbeidzjan" partij samen met de vele, meest waardige, zonen en dochters van ons volk zullen verenigen om nog veel meer te doen op de weg van ontwikkeling van de staat Azerbeidzjan en het welzijn van ons volk. Ik vertrouw erop dat Ilham Alijev met uw steun in staat zal zijn de essentiële vraagstukken en plannen, die ik niet heb kunnen uitvoeren, te voltooien. Ik geloof in hem zoals ik in mijzelf geloof en ik heb hoge verwachtingen en veel hoop op zijn toekomst gevestigd.

Hoogachtend,

 

Heidar Alijev, President van Azerbeidjaanse Republiek.