Toespraak van de president van Azerbeidzjan Heydar Aliyev, op de top van de 50ste verjaardag van de NAVO. Washington, 26 april 1999

Geachte meneer de President!

Dames en heren!

Staatshoofden en regeringsleiders, leden en partners, leiding van de Alliantie, ik feliciteer jullie van harte met de 50ste verjaardag van de NAVO. 

Wij waarderen de grote rol van de NAVO ter bevordering van vrede en stabiliteit en beschouwen het als een essentieel instrument van de Europese veiligheid. 

Aan de vooravond van de eenentwintigste eeuw is er een volledig nieuwe situatie ontstaan na de ineenstorting van het socialistische systeem en het Warschaupact. Democratie en vrijheid en de bescherming van de mensenrechten zijn het hoogste ideaal voor vele landen en volkeren van de wereld. Ook de Azeri Republiek, met zijn enorme natuurlijke energiebronnen, unieke geostrategische ligging op het kruispunt van Europa en Azië, volgt het pad van de opbouw naar een democratische staat met een markteconomie, volledige geïntegreerd in de wereldgemeenschap. Gemeenschappelijke nationale doelen en idealen zijn een solide basis geworden voor de ontwikkeling van een uitgebreide samenwerking tussen Azerbeidzjan, de Verenigde Staten en haar Europese partners. 

Het uiteenvallen van de totalitaire regimes heeft echter ook gevolgen gehad zoals gewapende conflicten, separatisme, etnische zuiveringen, dood en vernietiging voor miljoenen mensen, een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in verschillende regio's van de wereld. 

De mensen uit Azerbeidzjaan zijn de afgelopen tien jaar geconfronteerd geweest met al deze verschrikkelijke gebeurtenissen. Als gevolg van de militaire agressie door buurland Armenië, naar aanleiding van ongegronde territoriale aanspraken op Azerbeidzjan, is ongeveer twintig procent van de Azerbeidjaanse grond bezet en zijn meer dan een miljoen van onze burgers onderworpen aan etnische zuiveringen binnen haar eigen grondgebied en zijn vluchtelingen geworden. 

Wij streven naar een snelle en vreedzame oplossing van het conflict met Armenië en hebben hoge verwachtingen van de activiteiten van de OVSE Minsk groep en haar medevoorzitters; Rusland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Wij beschouwen de illegale wapenoverdrachten door een van de conflicterende partijen als volstrekt onaanvaardbaar en zien het als pogingen om een regionale wapenwedloop te starten. 

Wij zijn voorstanders van spoedige vreedzame regelingen voor alle bestaande conflicten in het post-Sovjet gebied zoals in Joegoslavië. Wij zijn voorstanders van het stoppen met etnische zuiveringen in Kosovo en van de terugkeer van burgers naar hun huizen. De internationale gemeenschap moet adequaat reageren op de uitdagingen van agressieve etnische onverdraagzaamheid en separatisme. 

Wij hechten veel belang aan de samenwerking met de NAVO in het kader van het "partnerschap voor de vrede" en voor ons deel zullen wij bijdragen om te komen tot een verdere verdieping van de betrekkingen van Azerbeidzjan met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Wij juichen het nieuwe strategische concept van de NAVO toe zoals dat is gelanceerd tijdens de topconferentie in Washington. 

Mijn felicitaties aan de presidenten van Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek ter gelegenheid van de toetreding van hun landen tot de NAVO. Toetreden tot de NAVO van de nieuwe lidstaten zal ongetwijfeld bijdragen tot de versterking van veiligheid en stabiliteit in het hele Euro-Atlantische gebied, met inbegrip van de Kaukasus. Ik wens de NAVO verdere vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de nobele taak van vrede, veiligheid en stabiliteit, de uitvoering van de verheven idealen van de mensheid.

Dank u voor uw aandacht.