Toespraak van de President van de Republiek Azerbeidzjan, Heidar Alijev, in het Belgische World Trade Center - Brussel, 23 april 1996

Geachte President, geachte dames en heren!

Ik verwelkom van harte de hier verzamelde vertegenwoordigers van de Belgische buitenlandse handelsorganisatie en in het algemeen de personen die zich bezighouden met handel en de mensen uit het bedrijfsleven van België, en ik wil zeggen dat ik heel blij ben om u te ontmoeten.

Helaas is volgens mijn huidige programma de tijd van mijn ontmoeting met u zeer beperkt. Nochtans zal ik proberen u tijdens deze beperkte tijd kort te informeren.

Azerbeidzjan is een in de Kaukasus gelegen land dat een lange, rijke geschiedenis heeft. Azerbeidzjan herwon echter zijn onafhankelijkheid pas vijf jaar geleden na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Als onafhankelijke staat maakt het deel uit van de wereldgemeenschap, is het lid van alle internationale organisaties, met inbegrip van de economische, financiële en handelsorganisaties.

Azerbeidzjan is bezig met de opbouw van een democratische, seculiere rechtsstaat. Ons land bouwt zijn economie op de basisbeginselen van de markteconomie, en op basis van deze principes worden er in Azerbeidzjan diepgaande economische hervormingen en zeer serieuze maatregelen doorgevoerd om eigendommen te privatiseren. Azerbeidzjan neemt een belangrijke geopolitieke positie in en heeft zeer rijke natuurlijke bronnen. Azerbeidzjan is de bekendste oliestaat ter wereld. Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat er in 1848 voor het eerst industrieel aardolie werd aangeboord, juist in Azerbeidzjan. Sindsdien is er al veel olie gewonnen uit onze vindplaatsen. Maar de huidige vindplaatsen van olie zijn nog steeds erg rijk. Azerbeidzjan werkt nu samen met de grote oliemaatschappijen uit de wereld aan de exploitatie van deze olievindplaatsen. Onze olie- en gasvindplaatsen zijn hoofdzakelijk in de Azerbeidzjaanse sector van de Kaspische Zee geconcentreerd. Bovendien zijn er ook rijke vindplaatsen in vele regio’s van ons land.

Zoals ik al zei, ontwikkelden we onze economie volgens de beginselen van de markteconomie en hebben we ons land aangesloten bij de wereldeconomie. Onze deuren staan open voor buitenlandse investeerders. Ik maak vandaag van de gelegenheid gebruik om mensen uit het bedrijfsleven van België uit te nodigen naar Azerbeidzjan en ik verzeker u dat de samenwerking met Azerbeidzjan succesvol zal zijn. We hebben al een aantal contracten ondertekend om de olierijkdom en de olievindplaatsen samen met grote oliemaatschappijen uit de wereld te exploiteren. Deze contracten zijn reeds gerealiseerd. Maar we doen voorbereidende werkzaamheden op vele olievindplaatsen, en er zullen nieuwe contracten worden ondertekend.

Naast het olie- en gaspotentieel is er in Azerbeidzjan ook een groot industrieel, wetenschappelijk en menselijk potentieel. Ons land heeft een groot potentieel in de productie van goederen en in de agrarische sector. Azerbeidzjan is een land dat een belangrijke geopolitieke positie in de Kaukasus, tussen Europa en Azië, inneemt. Het is aan de ene kant omgeven door de Kaspische Zee en aan de andere kant door de bergen van de Kaukasus. Het merendeel van de transport- en communicatielijnen passeren onze Republiek. Daarom zijn er zeer veel mogelijkheden voor samenwerking met Azerbeidzjan op het gebied van transport en communicatie. Ik merk dus nogmaals op dat er in Azerbeidzjan een zeer groot potentieel ligt voor de uitvoering van vrije activiteiten.

Het belangrijkste is dat er in Azerbeidzjan de nodige wetten zijn aangenomen voor vrije investeringen, voor vrij werk en voor een gezamenlijke uitvoering van activiteiten in ons land. Deze wetten zorgen voor een zeer groot voordeel en voor de instroom van buitenlandse investeringen in Azerbeidzjan. Ik merkte op dat wij bezig zijn met de opbouw van een democratische staat, er is een nieuwe Grondwet van Azerbeidzjan aangenomen en ons parlement werd op een democratische wijze verkozen. Azerbeidzjan is een land dat bij de werelddemocratie is aangesloten.

Buitenlandse bedrijven kunnen ook deelnemen aan de privatisering van de eigendommen, en ook op dit gebied zijn er veel mogelijkheden. Ik wil nog zeggen dat er in de laatste jaren vertegenwoordigers van verschillende grote buitenlandse bedrijven naar Azerbeidzjan kwamen, mensen uit het bedrijfsleven met wie we gezamenlijke activiteiten hebben georganiseerd en joint ventures geopend. Dit proces ontwikkelt zich. Ik nodig u uit naar Azerbeidzjan en ik zeg u dat degenen die tijdig naar Azerbeidzjan komen, zullen winnen, maar wie te laat is, zal wel een verliezer worden.

Hiermee sluit ik mijn toespraak af. Dank u voor uw aandacht en voor het feit dat u naar deze ontmoeting met mij bent gekomen. Ik geloof dat we elkaar in de toekomst zullen weerzien. Nadat ik u verlaat, kunnen de mensen die met mij in mijn delegatie zijn meegekomen, en die de economie van Azerbeidzjan vertegenwoordigen, met inbegrip van de voorzitter van het staatsoliebedrijf van Azerbeidzjan en andere personen, u voorzien van meer gedetailleerde informatie. Bedankt.