Aserbaidžaani Vabariigi presidendi Geidar Alijevi esinemine ajaloolise Siiditee taastamise rahvusvahelisel konverentsil Bakuus 8 septembril 1998 aastal

Lugupeetud riigijuhid ja delegatsioonid!

Daamid ja härrad!

Inimkonna tsivilisatsiooni ajaloos on kaubateed omanud tohutu suurt tähtsust, nad on avaldanud mõju kõikidele elualadele – poliitikale, majandusele ja kultuurile. Üheks eredamaks näiteks ja sümboliks on Suur Siiditee – globaalne ja unikaalne nähtus, mis on talletanud endasse paljude maade ja rahvaste tuhande aastate ajaloo, iidse Hiina kultuuri, eurooplaste suured geograafilised avastused, keskaegse moslemite renessansi saavutused ja palju muud.

Aserbaidžaan oli juba ürgajast tähtsaks maaks Siiditee teekonnas, mängides omapärast silda Euroopa ja Aasia vahel. Kaukaasia, Kaspia ja Musta merede riigid kujutasid endast arenenud kaubanduse, kultuuride vastastikkuse arengu ja  religioonide sallivuse  piirkondi ning olles seega üheks ainulaadsemaks osaks Suure Siiditee ääres.

Nii nagu inimkonna ajaloo lahutamatu osa on ka Suur Siiditee üle elanud nii tõusu- kui mõõnaperioode. Seoses sõdade, ideoloogiliste ja geopoliitiliste vastasseisude ning eraldusliinide kehtestamisega – kadus Suur Siiditee meie elust ja muutus ainult ilusaks legendiks.

Kuid \"külma sõja\" lõppedes, saavutasid rahvad iseseisvuse, said tagasi üldinimlikud väärtused, kehtima hakkasid demokraatia normid, integratsiooni protsessid muutusid domineerivaks maailma poliitikas ja  Suure Siiditee idee sai populaarseks ajaloo kulgemise käigus.

Peab au andma Euroopa Liidu komisjoni ettenägelikule otsusele, kelle initsiatiivil 1993 aasta maikuus toimus Brüsselis Kaukaasia, ja Kesk-Aasia riikide erikohtumine, mis oli pühendatud rahvuslike ja rahvusvaheliste strateegiate arengute arutamisele transpordi ja kaubanduslike kommunikatsioonide valdkonnas.

Sellel kohtumisel asutatud Euroopa-Kaukaasia-Aasia (TRASEKA) transpordikoridor – sai üheks kõige dünaamilisemaks ja majanduslikult efektiivsemaks projektiks, mida on realiseeritud Euroopa-Aasia aladel.

Tänu programmis osalejate-riikide tihedale koostööle ja Euroopa  Liidu Komisjoni aktiivsele toetusele, on viimase viie aasta jooksul tehtud suur töö kommunikatsiooniobjektide moderniseerimiseks ja ehitamiseks, vastavate seaduste väljatöötamiseks, töötajate ettevalmistamiseks ja tolli- ning tariifipoliitika täiendamiseks.

Tähtsaks sündmuseks oli 1996 aasta maikuus Türkmenistanis, Serahsee linnas sõlmitud kokkulepe, mis reguleerib transiitvedusid Aserbaidžaani, Gruusia, Türkmenistani ja Usbekistani vahel, kellega on ühinenud ka teised riigid. Tänu sellele kokkuleppele alandati 50%  ulatuses tariife, lihtsustati tolliprotseduure, tagati veoste ohutus ja turvalisus. Selle tulemusena on kaubavahetuse käive Euroopa ja Aasia vahel suurenenud peaaegu kümme korda tänu Transkaukaasia (Taga-Kaukaasia) koridorile.

TRASEKA programmi edukas teostus lõi baasi meievaheliseks koostööks kõrgeimal tasemel – et võtta vastu Suure Siiditee taastamise programm, millele on pühendatud meie käesolev konverents.

TRASEKA töögrupi poolt ettevalmistatud \"Mitmepoolne kokkulepe rahvusvahelistest kaubavedudest – Euroopa-Kaukaasia- Aasia koridoris\" selle tehnilistest lisadest – on Bakuu deklaratsioonil tähtis majanduslik, poliitiline  ja ajalooline tähendus.

Nende dokumentide vastuvõtmine aitab kaasa kaubanduse arengule, looduslike ressursside kasutuselevõtmisele ja transportimisele, majanduslikule koostööle Euroopa, Musta mere, Kaukaasia, Kaspia mere ja Aasia regioonide vahel. 

Ajaloolise Suure Siiditee taastamine, uute riikide ja regioonide kaasamine sellesse projekti, saab olema tugevaks impulsiks meie rahvaste lähendamisel ja nendevaheliste suhete rikastamisel, sõltumatuse tugevdamisel meie iseseisvate riikide vahel, nende demokraatlike turureformide teostamisel, see soodustab rahu tagamist, stabiilsust ja julgeolekut meile kõigile.

Suur Siiditee on saanud alguse minevikust, kuid on teeks tulevikku. Ma usun, et kui me liigume mööda seda teed üheskoos, koos töötades, teineteist austades ja toetades – siis viib see tee meie rahvaid heaolule ja õitsengule.

Tänan tähelepanu eest.