Aserbaidžaani Vabariigi relvajõudude isikulisele koosseisule Bakuu linn 25.juunil 1999 aastal.

Lugupeetud kindralid, admiralid, ohvitserid, lipnikud, mitšmanid, sõdurid, madrused!

Õnnitlen Teid südamlikult Aserbaidžaani Vabariigi Relvajõudude päeva puhul ja anna igaühele teist minu parimad soovid.

Üheks kõige tähtsamaks saavutuseks, mida me oleme võitnud iseseisvuse perioodil - see on meie Rahvusliku Armee loomine. Meie relvajõudude isikkoosseisu võitlusvõime tõstmine, selle tehniline ettevalmistamine viimase 8 aasta jooksul on oluliselt suurendanud Aserbaidžaani kaitsevõimsust, edusamme armee rajamisel, õppustel, sõjalises ettevalmistamises, mehisust, millega meie sõjaväelased rinderegioonides silmast-silma puutusid kokku vaenlasega seistes vastu agressioonile, millega nad rõõmustavad meid kõiki kogu südamest. Praegu on meil armee, mis on varustatud võimsa, kaasaegse relvade ja tehnikaga, on kõrge ettevalmistusega ohvitser- ja reakoosseis.

Praegu meie Rahvusarmee mõistab suurepäraselt oma aukohuse tähtsust Kodumaa ees, rahva ja riigi ees, tõstab pidevalt oma füüsilist, sõjalist ja moraalset ettevalmistust, tuleb väärikalt toime oma ülesannetega. Iga teenistuja meie Relvastatud jõududest teab suurepäraselt seda, et võimas armee on põhifaktoriks kaitsmaks Aserbaidžaani riikliku iseseisvust ja taastamaks meie riigi territoriaalset terviklikkust garanteerides rahu. 

Relvastatud jõudude loomine, mis oleks suuteline tagama riigi kaitsevõimet ja pidevalt seda tõstma, see ei ole mitte ainult riigi ja tema relvastatud jõudude küsimus. Iga Aserbaidžaani kodanik, andes endale aru oma pühast kohusest Kodumaa ees, sõltumatu Aserbaidžaani ees - peab auga täitma oma sõjalist kohust, osutama igakülgset abi armee rajamiseks.

Sellel pidulikul päeval mõistan ma veelkord meie poegasid, kes hakkasid šehhiidideks suveräänsuse, iseseisvuse, territoriaalse terviklikkuse ja Aserbaidžaani riikluse eest, avaldades seega kaastunnet nende sugulastele ja lähedastele, ma langetan pea nende mälestuseks.

Ma usun, et kogu meie Relvastatud jõudude isikukoosseis on ka edaspidi ustav sõjaväeteenistuse vandele, Kodumaa ja rahva ees ning valmis igal hetkel eeskujuliku teenistusega vabastama meie maad vaenlasest, valmistama rõõmu meie šehhiidide hingedele.

Soovin igale Rahvusliku Armee sõjaväelasele tervist, õnne, perekondlikku heaolu ja edu meie vabariigi suveräänsuse ning sõltumatuse tugevdamise nimel, et saavutada territoriaalset terviklikkust, meie Kodumaa katsevõime tugevdamisel.

Geidar Alijev

Aserbaidžaani Vabariigi president,

Relvastatud jõudude ülemjuhataja

Ajaleht «Bakinskij rabotšij» , 26.juuni 1999.a.