Azerbadizhanin tasavallan presidentti Geidar Alievin puhe NATO:n 50-vuotiasjuhlassa. Washingtonissa, 26. huhtikuuta 1999

Hyvää herra puheenjohtaja!

Rouvat ja herrat!

Onnittelen sydämellisesti maan ja hallitusten johtajia, jotka edustavat NATO:n jäsen- ja yhteistyökumppanimaita sekä liiton johtoa NATO:n 50-vuosijuhlasta. 

Me arvioimme vahvasti NATO:n suuren panoksen rauhan ja turvaamisessa, olemme sitä mieltä, että liito on yksi tärkeimmistä Euroopan turvaa takaavista keinoista. 

Maailman sosialististen blokin ja Varsovan liiton romahduksen jälkeen ja 2000-luvun kynnyksellä tilanne on aivan toinen. Demokratia ja vapaus sekä ihmisoikeuksien puolustus ovat monien maiden ja kansojen tärkeimpiä periaatteita. Suuria luonnon- ja energiavaroja omistava Azerbaidzhanin tasavalta, jolla on myös ainutlaatuinen maantieteellinen asenne Euroopan ja Aasian keskellä kehittää maailman yhteisöön integroitua demokraatista maata, jossa on markkinatalous. Kansojen periaatteiden ja ideoiden yhteisyydestä on tullut luja pohja Azerbaidzhanin, Euroopan ja Yhdysvaltain välisten suhteiden kehittämiselle. 

Samalla totalitarismin romahdus on aiheuttanut aseellisia konflikteja, separatismia, etnisiä puhdistuksia, jotka tuovat kuolemaa ja tuhoa miljoonille ihmisiä, jotka ovat uhkana maailmalle ja vakavuudelle maailman eri osissa. 

Azerbaidzhanin kansa on törmännyt sellaisiin hirveihin ilmiöihin viime kymmenen vuoden aikana. 

Naapurimaa Armenian hyökkäyksen ja perusteettomien vaatimusten maallemme esittämisen seurauksena noin kaksikymmentä prosenttia Azerbaidzhanin aluetta on miehitettynä, noin miljoona kansalaistamme ovat joutuneet etnisiin puhdistuksiin omalla maalla ja joutuivat pakolaisiksi. 

Me ponnistelemme kovasti ja teemme kaikkea mahdollista konfliktin ratkaisemiseksi. Panemme toivonsa OSCE:n Minskin ryhmän ja sen puheenjohtajiin eli Venäjään, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan toimintaan. 

Pidämme ehdottomasti sallimattomina laittomia asetoimituksia konfliktin toiselle osapuolelle sekä yrityksiä aloittaa alueellisen kilpavarustelun. 

Me tuemme mahdollisen pikaista kaikkien olemassa olevien konfliktien rauhanomaista ratkaisemista sekä entisen Neuvostoliiton alueella, että Jugoslaviassa. Vaadimme Kosovossa tapahtuvien etnisten puhdistuksien lopettamista ja siviilien palaamista omalle maalle. Kansainvälisen yhteisön tulee vastata tehokkaasti aggressiivisen etnisen suvaitsemattomuuden ja separatismin heittämiin haasteisiin. 

Annamme suurta merkitystä «Yhteistyö rauhan puolesta» -ohjleman puitteissa tehtävälle yhteistyölle ja omalta puolelta syvennämme jatkuvasti Azerbaidzhanin ja Pohjois-Atlantin liiton välistä yhteistyötä. Me otamme vastaan NATO:n uuden Washingtonin huippukokouksessa esitetyn strategiakonseption.

Onnittelemme Puolan, Unkarin ja Tšekin presidenttejä niiden maiden NATO:on liittymisen johdosta. Uusien maiden liittyminen NATO:on edistää epäilemättä turvaa ja vakavuutta koko euroatlantisella alueella, mukaan luettuna Kaukasian alue.

Toivotan NATO:lle menestystä sen jalon tehtävän suorittamisessa, koska se takaa rauhaa, turvaa ja vakavuutta sekä ihmiskunnan korkeiden ideaalien toteuttamista. 

Kiitoksia huomiostanne!