Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Αζερμπαϊτζάν Γκαϊντάρ Αλίγιεφ στο 1ο Συνέδριο των Αζερμπαϊτζάνων του κόσμου – 10 Νοεμβρίου 2001

…Αγαπητοί συμπατριώτες!

Θέλω ακόμα μια φορά να επαναλάβω τα λόγια που έρχονται από τα  βάθη της ψυχής μου: για κάθε άνθρωπο το εθνικό «ανήκειν» αποτελεί τη πηγή της υπερηφάνειας. Πάντα ήμουν υπερήφανος και σήμερα είμαι υπερήφανος που είμαι Αζερμπαϊτζάνος.

Την κύρια ιδέα του ανεξάρτητου Αζερμπαϊτζάν αποτελεί ο αζερμπαϊτζανισμός. Ο κάθε Αζερμπαϊτζάνος πρέπει να είναι υπερήφανος για το εθνικό του «ανήκειν», πρέπει να αναπτύσσουμε τον αζερμπαϊτζανισμό – τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις εθνικές πνευματικές αξίες, τα ήθη και τις παραδόσεις του Αζερμπαϊτζάν. Ακριβώς αυτόν το στόχο επιδιώκει η ληφθείσα από μας σημαντική απόφαση για την ανάπτυξη της αζερμπαϊτζάνικης γλώσσας. Λάβαμε απόφαση για τη μετάβαση του Αζερμπαϊτζάν στο λατινικό αλφάβητο. Σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι κρατικές αρχές χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο. Είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που αποδεικνύει την εθνική μας μοναδικότητα, τον αζερμπαϊτζανισμό. Και στο εξής θα καταβάλλουμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της αζερμπαϊτζάνικης γλώσσας.

Ξέρετε η γλώσσα του κάθε έθνος είναι πολύτιμη γι’ αυτό. Για μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη η αζερμπαϊτζάνικη γλώσσα, η μητρική μας γλώσσα, επειδή επί πολλά χρόνια η μητρική μας αζερμπαϊτζάνικη γλώσσα δεν κατείχε αρκετά μεγάλη θέση στη ζωή μας. Παρ’ όλα αυτά ο κάθε Αζερμπαϊτζάνος έκανε κάποια – μικρή ή μεγάλη – συμβολή στη διατήρηση της αζερμπαϊτζάνικης γλώσσας. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς μας, οι λογοτέχνες, οι ποιητές έκαναν πολλά για την ανάπτυξη της αζερμπαϊτζάνικης γλώσσας εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

Σήμερα με το αίσθημα ατελείωτης υπερηφάνειας μπορώ να πω ότι τον 20ο αιώνα η αζερμπαϊτζάνικη γλώσσα πέρασε μια μεγάλη πορεία εξέλιξης. Προσέξτε πόσο πλούσια, πόσο ευχάριστη, πόσο μελωδική γλώσσα έχουμε και πόσο μεγάλο λεξιλόγιο έχει για την έκφραση οποιωνδήποτε σκέψεων…