נאום המזכ`ר של ארגון האומות המאוחדות הוד מעלתו מר קופי ענן – באקו, 5 ב`ונ` שנת 1999

המזכיר הכללי הנכבד!

בהזדמנות זו, ברצוני להביע כלפיך הערכה עמוקה בשל החריצות שאתה מגלה במטרה להגשים רעיונות נשגבים כל-כך, כמו אבטחת זכויות האדם הבסיסיות וזכותו האדם לחופש, המעוגנות בהצהרה הבינלאומית אודות זכויות האדם, וגם עבור זה שאתת הערכת את הנאמנות התמידית של ארצנו למטרות ההצהרה הבינלאומית אודות זכויות האדם.

יחד עם זאת אני מוצא לנכון לציין, שהרפובליקה האזרבייג`נית יחד עם כל האנושות המתקדמת משתתפת בצורה פעילה באירועים, המכוונים ליישום הסטטוס של ההצהרה הבינלאומית.

הרפובליקה האזרבייג`נית, אשר השיגה עצמאות לאומית, הכריזה על הנאמנות שלה לעקרונות דמוקרטיים, לכבוד האדם ושמירה על הזכויות והחופש היסודי של האדם.

הרפובליקה האזרבייג`נית אשר מגשימה ומיישמת בפועל את המטרות והמשימות של ההצהרה הבינלאומית הצטרפה ל-125 האמנות בינלאומיות, לרבות לחוזים רב צדדיים בתחום הגנת זכויות האדם – דהיינו: "אמנה בינלאומית על זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות", "אמנה בינלאומית על איסור של כל צורה של אפליה וגזענות על רקע לאומני", "אמנה נגד עינויים ונגד יחס או ענישה משפילים ובלתי אנושיים", "אמנה על איסור של כל צורה של אפליית נשים" ו"אמנה על זכויות הילדים".

במטרה להבטיח את הזכות לחיים, המעוגנת בהסכמים בינלאומיים בתחום זכויות האדם והחוקה של הרפובליקה של אזרבייג`ן, בפעם הראשונה במזרח ברפובליקה של אזרבייג`ן ב-10 בפברואר בשנת 1998 התקבל חוק על איסור של עונש המוות. ב-11 לדצמבר 1998 הארץ שלנו הצטרפה אל הפרוטוקול השני האופציונלי "האמנה הבינלאומית על זכויות אזרחיות ופוליטיות", אשר מכוון לביטול עונש המוות.

במטרה להבטיח ולהגן על הזכויות היסודיות והחופש של האדם והאזרח ברפובליקה האזרבייג`נית התקבלו חוקים מתאימים, צווים והוראות של הנשיא, בהם חוקים של הרפובליקה של אזרביידג`ן "על חופש המידע", "על החופש של התכנסויות עצמאיות", צווים של הנשיא של הרפובליקה של אזרביידג`ן "על הצעדים להבטחת הזכויות והחופש של האדם והאזרח", "אודות צעדים נוספים להבטיח ברפובליקה של אזרביידג`ן את חופש הביטוי, המחשבה והמידע", ההוראה של הנשיא של הרפובליקה של אזרבייג`ן "על עריכת היובל להצהרה הכלל-עולמית על זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות", "על אישור תכנית ממשלתית להגנה על זכויות האדם" ופעולות משפטיות אחרות של רגולציה.

ביום בתמיכה של ארגונים בינלאומיים מתוכננת שורה של הצעות חוק בתחום ההגנה על זכויות האדם.

הארץ שלנו מעריכה גבוהות וכל העת מפתחת שיתוף פעולה בתחום הגנה על זכויות האדם בשיתוף עם ארגונים מכובדים בינלאומיים, בהם גם משרד הנציב העליון של האו"ם בענייני זכויות האדם.

ברצוני להדגיש במיוחד את החשיבות של החתמת טיוטת המסמך שהתקיימה ב-18 לאוגוסט 1998 בין הממשלה של אזרבייג`ן ומרכז האו"ם של זכויות האדם. מסמך זה הוקדש להעצמת הפוטנציאל ויצירת התשתיות לפיתוח והגנה של זכויות האדם.

בשנים האחרונות הוצאו לאור ספרי לימוד שונים ואמצעי לימוד בשביל מוסדות לימוד תיכוניים וגבוהים בשפה האזרבייג`נית בתחום הגנה על זכויות האדם.

לצד כל הסעיפים של ההצהרה הבינלאומית בנושא זכויות האדם הרפובליקה של אזרבייג`ן תומכת בהוראות, המובאות בסעיף 30, ועושה מאמצים ליישומן של הוראות אלו.

זה בצד זה עם כל האמור לעיל, הייתי רוצה שוב להפנות את תשומת הלב של הציבור הבינלאומי ושל ארגון האומות המאוחדות על הגליה כתוצאה מתוקפנות של ארמניה נגד הארץ שלנו של יותר ממיליון בני ארצנו ממקום מגוריהם הקבוע בשטחי ארמניה והשטחים הכבושים של אזרבייג`ן, על השמדת בני אדם על רקע האתני על לאפליה, ובדרך זו, להפרה מסיבית של זכויות וחופש האדם.

בציון כל אלה ובהסתמך על מטרתנו להחזרה של כל הזכויות כולל זכות החופש המופרים של האזרבייג`נים, המגורשים מארצות מוצאם - אני קורא לכם לא לחסוך מאמצים לשחרור טריטוריה אזרבייג`נית, להחזרה במהרה של פליטים והעקורים אל ארצות מוצאם, אני קורא לתמיכה באינטרסים החוקיים של העם באזרבייג`ן.

בכבוד רב,

היידר אליאב,

נשיא הרפובליקה של אזרבייג`ן