Az Azerbajdzsáni Köztársaság Fegyveres Erői személyi állományának - Baku, 1999. június 25.

Tisztelt Tábornokok, Admirálisok, Tisztek, Zászlósok, Tengerész-százlósok, Szakaszvezetők, Katonák, Matrózok!

Szívélyesen köszöntöm önöket az Azerbajdzsáni Köztársaság Fegyveres Erőinek Napja alkalmából, minden jót kívánok mindannyiuknak. 

A függetlenség ideje alatt elért egyik legnagyobb eredményünk a nemzeti hadseregünk létrehozása volt. Fegyveres erőink személyi állománya harcképességének, műszaki felkészültségének növelése az elmúlt 8 évben jelentősen megerősítette Azerbajdzsán védekező erejét. A hadsereg megalakulásában, a hadgyakorlatokban, a harci felkészítésben kivívott sikerek, a bátorság, amellyel katonáink a frontvonalakban, szemtől szemben az ellenséggel előzik meg az agressziót, mind-mind örömmel tölt el bennünket. Jelenleg egy hatékony, korszerű fegyverekkel és technikával ellátott hadseregünk van, magasan képzett tisztekből és legénységből álló személyi állománnyal rendelkezünk. 

Nemzeti hadseregünk tudatában van a haza, a nép, az állam előtti megtisztelő kötelességeinek, folyamatosan növeli fizikai, katonai és erkölcsi felkészültségét, méltó módon küzd meg feladataival. Fegyveres erőink minden tagja jól tudja, hogy az erős és hatalmas hadsereg - Azerbajdzsán függetlensége védelmének, országunk területi egysége helyreállításának legfőbb záloga, a béke és a nyugalom garanciája. 

A hazánkat megvédeni képes fegyveres erők létrehozása, amely biztosítani tudja az ország védekező képességét és folyamatosan növeli azt, nem csak az állam és a fegyveres erők ügye. Azerbajdzsán minden állampolgára, tudatára ébredve a haza, a független Azerbajdzsán iránti kötelességének, köteles tisztességgel teljesíteni katonai kötelezettségét és mindennemű segítséget megadni a hadsereg fejlesztéséhez.

Ezen az ünnepi napon még egyszer szeretném kifejezni, mennyire megértem fiainkat, akik Azerbajdzsán szuverenitása, függetlensége, területi egysége és államisága nevében mártírokká lettek, és, együttérzésemet kifejezve rokonaiknak és szeretteiknek, meghajtom fejemet emlékük előtt. 

Hiszem, hogy fegyveres erőink személyi állománya a jövőben is hű marad a hazának, a népnek tett katonai esküjéhez, és bármely pillanatban készen fog állni arra, hogy megszabadítsa földjeinket az ellenségtől, hogy megörvendeztesse mártírjaink szellemét.

Köztársaságunk szuverenitásának, függetlenségének, területi egysége helyreállításának, hazánk védekező potenciáljának növekedése nevében nemzeti hadseregünk minden katonájának egészséget, boldogságot, családi jólétet, sikereket kívánok. 

Hejdar Alijev,

Az Azerbajdzsáni Köztársaság elnöke,

A Fegyveres Erők

Legfelsőbb Főparancsnoka.

Megjelent a «Bakinszkij rabocsij» c. folyóirat 1999. június 26-ai számában