Azerbajdzsán népének köszöntése november 12-e, az Alkotmány Napja alkalmából - Baku, 1999. november 11.

Drága Honfitársaim!

Tiszta szívemből köszöntöm önöket az Alkotmány Napján, november 12-én, mindannyiuknak a legjobbakat kívánva.

Négy év telt el a független államunk és népünk számára sorsdöntő jelentőséggel bíró első alkotmányunk elfogadása óta. Ez, az államiságot, a nemzeti és általános emberi értékeket érintő, sok évszázados hagyományainkon alapuló alkotmány a fejlődés - azeri nép által megtett - útjának logikus eredménye.

A mindennemű garanciát nyújtó, és a honfitársaink jogait és szabadságát, független államunk fejlődését és védelmét biztosító, a társadalom demokratikus átalakítását megvalósító alkotmány az államhatalmi szervek tevékenységének és Azerbajdzsán minden állampolgára tetteinek alapját képezi.

Az eltelt időszakban sokat tettünk annak érdekében, hogy köztársaságunk életének minden területét az új alkotmánynak megfelelővé tegyük, és életre hívjuk az abban foglalt főbb követelményeket. Az alkotmány mélyebb megismerése, megmásíthatatlan alkalmazása a demokratikus, világi jogállam építésének folyamatában mindannyiunktól külön erőfeszítéseket igényel.

Drága Honfitársaim!

Bizonyos vagyok abban, hogy minden honfitársunk nagy felelősségérzettel fogja védeni és megvalósítani alkotmányunk alapvető rendelkezéseit, független államunk megerősítése és fejlődése nevében. Sok sikert kívánok önöknek ezen az úton!

Hejdar Alijev,

Az Azerbajdzsáni Köztársaság elnöke.