Įvadinė ir baigiamoji Azerbaidžano Prezidento, Gaidaro Alijevo, kalba sutarties dėl Pagrindinio eksporto dujotiekio Baku-Tbilisis-Džeichanas projekto pasirašymo ceremonijos metu 2000 m. spalio 17 d.

 Gerbiamosios ponios ir ponai!

Rytoj, spalio 18 d. - 9-osios Konstitucinio akto dėl valstybinės Azerbaidžano Nepriklausomybės priėmimo metinės.Priėmus šį Konstitucinį aktą prieš devynerius metus, Azerbaidžanas įgijo savo nepriklausomybę ir jau devyneri metai gyvuoja kaip nepriklausoma valstybė.Nuoširdžiai sveikinu Jus, visą mūsų tautą, mūsų piliečius su šia švente - Azerbaidžano Nepriklausomybės diena.Azerbaidžano tautai linkiu taikos, ramybės, gerovės, linkiu, kad mūsų valstybės nepriklausomybė būtų amžina.

Šiandien susirinkome istorinio įvykio proga.Kaip žinoma, 1994 m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta pirmoji sutartis su daugeliu stambių pasaulio naftos bendrovių dėl bendrojo Azerbaidžano Kaspijos jūros sektoriuje esančių nafta turtingų telkinių įsisavinimo. Nuo to laiko mes vykdome šią sutartį.Tokiu būdu, buvo pradėta įgyvendinti naujoji Azerbaidžano naftos strategija.1994 m. rugsėjo mėn. „Amžiaus sutartis” galėjo būti pasirašyta dėl Azerbaidžano tautos valstybinės nepriklausomybės ir laisvės. 

Šiandien su begalinio pasididžiavimo jausmu galime sakyti, kad pasirašytoji naftos sutartis nuosekliai įgyvendinama ir atneša savo rezultatus.

Pirmoji sutartis visam pasauliui atvėrė milžiniškas naftos ir dujų gavybos galimybes Kaspijos jūroje. Šiuo metu Azerbaidžane pasirašyta 20 stambių naftos gavybos sutarčių.

„Amžiaus sutartyje“ - sutartis dėl bendrojo telkinių „Azeri“, „Čirag“ ir giliavandenės telkinio „Gniunešli“ Kaspijos jūros Azerbaidžano sektoriuje įsisavinimo projekto parengimo sutartyje buvo numatytas Valstybinės Azerbaidžano naftos bendrovės ir 11 užsienio naftos bendradarbiavimas. Šis bendradarbiavimas sėkmingai įgyvendinamas; 1997 m. iš „Čigar“ telkinio buvo išgauta nafta. Iš šio telkinio išgaunama nafta eksportuojama į pasaulio rinkas.Tokiu būdu, matome praktinius pasirašyto sutarties darbo vaisius.

Žinoma, kadangi įgyvendinant tokią sutartį, buvo numatyta išgauti didelį naftos kiekį, sutartyje reikėjo numatyti ir šios naftos eksportą pasaulio rinkoms. Todėl buvo numatyta pastatyti įvairius naftotiekius, įskaitant pagrindinį eksporto naftotiekį: Baku - Tbilisis - Džeichanas, kad juo pasaulio rinkoms būtų eksportuojama nafta, išgauta pasirašius pirmąją sutartį.

Nuo to laiko, pradedant 1994 m., kartu su užsienio naftos bendrovėmis mes atlikome didelį darbą sukuriant pagrindinį eksporto naftotiekį - vamzdyną Baku - Džeichanas, kurį vėliau pervadinome Baku - Tbilisis - Džeichanas.

Kaip žinoma, mes susidūrėme su dideliu pasipriešinimu, daugeliu sunkumų, įgyvendindami šį projektą. Daugelis kalbėjo, kad nerealu pastatyti tokį eksporto vamzdyną. Bet kuriuo atveju, per praėjusius metus naftotiekis Baku - Tbilisis - Džeichanas buvo visos pasaulio visuomenės dėmesio centre. Tačiau mes - Azerbaidžanas, Turkija, Gruzija, dalyvavusios naftos bendrovių konsorciume, nuosekliai sprendėme naftotiekio Baku - Tbilisis - Džeichanas statybos klausimus, kovojome ir pasiekėme savo.

Visų mūsų darbų viršūnė - 1999 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis ODSE Stambulo Viršūnių susitikimo metu. Šią sutartį pasirašė Azerbaidžano Respublikos, Turkijos Respublikos, Gruzijos Respublikos, Kazachstano prezidentai. Šią sutartį pasirašė ir Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, ponas Bilas Klintonas. 

Tokiu būdu, mūsų daugiametis darbas buvo užbaigtas šio politinio dokumento priėmimu. Tačiau laikotarpis, praėjęs nuo tuo laiko ir iki šios dienos, buvo nelengvas, kadangi skyrėsi nuomonės dėl naftotiekio Baku - Tbilisis - Džeichanas statybos, kainos, kitų komercinių-techninių klausimų.    Šios skirtingos nuomonės vyravo netgi tarp konsorciumo bendrovių.Todėl šioje srityje reikėjo atlikti daug darbų.

Šiuos darbus atliko atitinkamos Azerbaidžano, Turkijos, Gruzijos institucijos.  Jungtinės Amerikos Valstijos, jų vyriausybės taip pat nuolat palaikė šį procesą.Buvo susitarta visais techniniais, komerciniais klausimais.Todėl Valstybinė Azerbaidžano naftos bendrovė ir bendrovės,  įeinančios į Azerbaidžano tarptautinę operacinę įmonę, kartu parengė komercinę-techninę sutartį dėl pagrindinio eksporto naftotiekio Baku - Tbilisis - Džeichanas statybos. Šiandien mes susirinkome, kad pasirašytume šias sutartis.

Šiandien numatoma pasirašyti šias sutartis Azerbaidžane, jo sostinėje - Baku, rytoj - Gruzijoje, Tbilisyje, poryt - Turkijoje. Pasirašyta sutartis, žinoma, atvers naująjį etapą šioje srityje, prasidės realioji pagrindinio eksporto naftotiekio Baku - Tbilisis - Džeichanas statyba.

Baigiamoji kalba 

Gerbiamosios ponios ir ponai, draugai!

Šiandien mes visi pritariame nuomonei, kad pergyvename istorinę dieną, istorines minutes.

Kai, 1994 m. rugsėjo mėn., Azerbaidžanas pasirašė pirmąją naftos sutartį, patyrėme begalinį pasididžiavimo jausmą, laimę, pamatėme puikią Azerbaidžano ateitį šiose srityje.

Kaip žinoma, buvo žmonių, kurie abejojo juo, buvo ir tie, kurie netikėjo, trukdė. Kaip Azerbaidžane, taip ir už šalies ribų, ši sutartis, iš vienos pusės, sukėlė pavydą, o iš kitos – nepasitenkinimą. Tačiau Azerbaidžano tauta, bet kuriuo atveju, jos dauguma, šį įvykį laikė istoriniu, kaip svarbiausiu, reikšmingiausiu dalyku mūsų nepriklausomos šalies ateičiai. 

Mums nelengvas buvo vėlesnis laikotarpis.Mes patyrėme didelį išorinį spaudimą. Daugelio šalių spaudoje, laikraščiuose buvo spausdinamos įvairios nuomonės - daugiausia prieštaringos. Tokiu būdu, kaip ir tarptautinei, taip ir Azerbaidžano visuomenei buvo bandoma sukelti abejonių dėl mūsų vykdomų darbų. 

Mūsų priešai tiek užsienyje, tiek ir šalies viduje gerai žinojo, kad ši sutartis yra viena iš svarbiausių įvykių, stiprinant valstybinę Azerbaidžano nepriklausomybę.  Neatsitiktinai, praėjus dienai po šios sutarties pasirašymo, prieš Azerbaidžaną buvo įvykdyta stambaus masto provokacija. Labai pavojingi nusikaltėliai, įkalinti mūsų Respublikos Nacionalinio saugumo ministerijos izoliatoriuje, pabėgo padedant įvairioms jėgomsir Azerbaidžane susidarė galimybė, kad gali būti pažeistas šalies stabilumas. Po savaitės Azerbaidžane buvo įvykdytas teroristinis aktas, nukreiptas prieš du valstybės politikos veikėjus, jie žuvo. 

Kaip loginė tąsa - 1994 m. spalio 3 - 4 d. Azerbaidžane buvo bandoma įvykdyti karinį valstybės perversmą.Mes užkirtome kelią šiam bandymui mūsų tautos, mūsų nacijos vienybe ir jėga.Tačiau Azerbaidžano vidaus ir išoriniai priešai toliau siekė trukdyti vykdyti nepriklausomą mūsų šalies politiką, stabdyti jos nepriklausomą vystymąsi.

Praėjus šešeriems mėnesiams, Azerbaidžane vėl buvo bandyta įvykdyti karinį valstybės perversmą.Tai buvo vykdoma iš užsienio, taip pat ir šalies viduje esančių nusikalstamų jėgų. Su dideliu apgailestavimu turiu pasakyti, kad šiandien kai kurios politinės partijos taip pat aktyviai dalyvavo siekiant įvykdyti valstybinį perversmą. Mes užkirtome kelią ir šiam bandymui įvykdyti valstybės perversmą.Buvo pralietas kraujas, dalyvavo šachidai, tačiau mes sutriuškinome jėgas, kurios išstojo prieš Azerbaidžano nepriklausomybę ir valstybingumą. 

Pastaraisiais metais Azerbaidžanas ir vėl susidūrė su daugelių sunkumų.Jums tai visa žinoma.Tai galima paaiškinti dėl vienos priežasties.Kaip išoriniai, taip ir vidiniai priešaimatė, kad Azerbaidžanas gyvena kaip nepriklausoma valstybė, mūsų šalies nepriklausomybė tvirtėja diena iš dienos, naujoji valstybinė mūsų Respublikos naftos strategija liudija apie šviesią ateitį. Tie žmonės žengė šiuo baisiu keliu, kad visai tai sustabdytų, susilpnintų Azerbaidžaną ir užgrobtų mūsų šalį atskirų nusikalstamųjų grupių jėgomis. 

Per prabėgusius metus perėjome sunkų, varginantį kelią, apsaugojome Azerbaidžano tautą nuo daugelio pavojų ir apginėme mūsų šalies nepriklausomybę, valstybingumą.  Plėtojant Azerbaidžano ekonomiką, nuosekliai įgyvendiname valstybinę naftos strategiją.

Čia buvo kalbama, kad naftotiekio Baku - Tbilisis - Džeichanas statyba yra pagrindinės mūsų valstybinės naftos strategijos dalis. Visos iš užsienio vykdytos provokacijos, spaudimas žlugo. Pastaraisiais metais buvo vykdoma propagandos kampanija prieš pagrindinio eksporto naftotiekio Baku - Tbilisis - Džaichanas tiesimą, buvo atliekami provokaciniai veiksmai.Tačiau mūsų valia, nepriklausomo, demokratinio Azerbaidžano ekonominė, užsieniopolitika, jo bendradarbiavimas su didžiausiomis pasaulio valstybėmis, jų naftos bendrovėmis - visa tai leido mums sulaukti šios dienos.   

Tokiu būdu, pagrindinis eksporto vamzdynas Baku - Tbilisis - Džeichanas perėjo erškėtą kelią.Tačiau visi šiandien mato, kad mes sėkmingai jį įveikėme.Mes - Turkijos Respublika, Gruzija ir Azerbaidžanas, nuolat palaikomi Jungtinių Amerikos Valstijų, sėkmingai įveikėme šį sunkų kelią ir šiandien pasirašėme šią sutartį. 

Dabar atsiveria naujasis etapas.Šiandien nuskambėję pareiškimai, būtent Deivido Vudfordo, liudija apie tai, kad pareiname prie praktinio darbo, ir šis praktinis darbas bus sėkmingai įvykdytas, o 2004 m. Kaspijos jūros nafta tekės pagrindiniu eksporto naftotiekiu Baku - Tbilisis - Džeichanas prie Viduržiemio jūros krantų.Mes tuo tikime. 

Mes visi kartu - Turkija, Gruzija, Azerbaidžanas, užsienio naftos bendrovės, jų atstovaujamos šalys, palaikant Jungtinėms Amerikos Valstijoms, ir toliau sėkmingai vykdysime šią programą.  

Tie, kurie nori sutrukdyti mūsų reikalui - tiek šalies viduje, tiek užsienyje - noriu patarti, kad jie teisingai įvertintų per pastaruosius metus, per paskutiniuosius 7-erius metus, nepriklausomos Azerbaidžano valstybės sunkiai, bet labai sėkmingai įveiktą kelią ir padarytų teisingą išvadą.  

Visą šį darbą mes vykdome Azerbaidžano ekonomikos plėtrai.Visą šį darbą mes atliekame Azerbaidžano tautos gerovės vardan.Visą šį darbą mes atliekame Azerbaidžano šviesios ateities vardan.Šį darbą atliekame ilgalaikiam bendradarbiavimui su įvairiomis šalimis.Todėl esu įsitikinęs, kad mūsų darbas bus sėkmingai įvykdytas. 

Sveikinu Azerbaidžano tarptautinį operatorių, Azerbaidžano valstybinę naftos bendrovę, Azerbaidžano valstybę, vyriausybę, visą Azerbaidžano tautą pasirašius šiuos dokumentus.  

Mes perduodame estafetės lazdelę Gruzijai, vėliau Turkijai.Prašau po Vudfordo perduoti mano sveikinimus, pano ypatingą pasveikinimą, mano pagarbą Gruzijos prezidentui, savo draugui, Eduardui Ševarnadzei ir visai Gruzijos tautai. 

Perduokite mano sveikinimus ir nuoširdžiausius palinkėjimus Turkijos Respublikos prezidentui, gerbiamajam Achmetui Nedždetui Sezerui, Turkijos Respublikos premjerui, gerbiamajam Biulendui Edževitui, broliškajai Turkijos tautai.  

Dar kartą sveikinu Jus visus ir linkiu visiems sėkmės šiame kelyje.

Norėdami išvesti Azerbaidžaną iš sunkios, krizinės padėties, reikės daug nuveikti socialinėje-ekonominėje srityje.Jei įgyta nepriklausomybė mums yra istorinis įvykis, tai mūsų ekonomikos būklė kelia mums didelių sunkumų.Deja, krizė, kurią pastaraisiais metais išgyvena Respublika, turėjo neigiamą įtaką visoms ekonomikos šakoms.

Ekonomika, galima sakyti, visiškai sugriauta, todėl smarkiai nukentėjo piliečių gerovė. Tuo pačiu norėčiau pažymėti, kad Respublika turi milžinišką socialinį-ekonominį, mokslinį-techninį potencialą.Geopolitinė Azerbaidžano padėtis, jos gamtos turtai, per daugelį metų sukūrę pagrindinius fondus, leidžia mums išeiti iš šios sunkios krizės. Šiuo požiūriu, mes savo būsimąją veikla turime, iš vienos pusės, efektyviai išnaudoti jau sukurtą potencialą, o iš kitos pusės, - vykdyti ekonomines reformas, žengiant rinkos ekonomikos kryptimi.

Tai - sudėtingas ir sunkus kelias.Perėjimas iš dešimtmečiais kuriamos socialinės-ekonominės sistemos į laisvąją rinką susijęs su dideliais sunkumais, o šioje srityje padarytos klaidos dar labiau apsunkina padėtį. Tačiau turime eiti šiuo keliu, nes kitas - neduotas.Šį darbą turime organizuoti pagal Respublikos ekonomiką, jos tradicijas. Eidami šiuo keliu, mums būtina išnaudoti turimą ekonominį potencialą.Mes neturime teisės leisti ją sugriauti ateityje ir turime siekti, kad šis potencialas, kaip Azerbaidžano tautos turtas, būtų naudojamas Respublikos piliečių gerovei ir visų gyventojų sluoksnių gyvenimo lygio gerinimui. 

Mūsų pareiga - vykdyti demokratines reformas šioje srityje, imtis apgalvotų veiksmų ir užtikrinu Jus, kad mes eisime šiuo keliu.Todėl noriu ypatingai pažymėti tai, kad Azerbaidžano Respublika įstojo į Nepriklausomų Valstybių Sandraugą. Šiuo klausimu Respublikoje ilgą laiką vyko diskusijos ir pagaliau Azerbaidžanas prisijungė prie NVS. Esame įsitikinę, kad šis žingsnis sudarys palankias galimybes plėtoti šalies ekonomiką ir mes turime jomis pasinaudoti visa apimtimi.                

Taip pat noriu pabrėžti, kad kai kurie sluoksniai bando pateikti, kad tai pavojingas politinis žingsnis, kai Azerbaidžanas prisijungė prie NVS. Tai klaidinga nuomonė.Būdamas NVS sudėtyje, Azerbaidžanas nuolat gins savo nepriklausomybę ir priklausymas Sandraugai tikrai nepadarys Respublikos nepriklausomybei jokios žalos.Kaip nepriklausoma valstybė Azerbaidžanas eis demokratijos keliu, laikysis tarptautinių demokratinių normų.Azerbaidžane jau daugiau niekada nebus atstatyta komunistinė ideologija, komunistinis rėžimas.Manau, kad dauguma Respublikos piliečių laikosi tokios nuomonės.Azerbaidžano Respublika nuo šiol niekada nebeprisijungs, nebepateks į kokios nors kitos valstybės priklausomybę ir visada saugos savo nepriklausomybę.

Mūsų vidaus ir užsienio politika remsis pasaulio demokratijos principais.Įtvirtindami demokratijos principus Azerbaidžane, užsienio politika sieksime sustiprinti Azerbaidžano nepriklausomybę.Kaip prezidentas atvirai pareiškiu savo tautai ir noriu patikinti, kad visada būsiu ištikimas šiems principams.

Brangūs, gerbiamieji tėvynainiai!

Šiandien man istorinė diena, reikšminga diena. Noriu dar kartą išreikšti savo gilią padėką, pagarbą ir meilę Azerbaidžano piliečiams, visai Azerbaidžano tautai už man parodytą didelį pasitikėjimą ir užtikrinu Jus, kad iki savo gyvenimo pabaigos ištikimai tarnausiu savo tautai, pašvęsiu savo veiklą Azerbaidžano Respublikos vystymui.

Padėdamas ranką ant Azerbaidžano Respublikos Konstitucijos, prisiekiu pašvęsti savo žinias, patirtį, jėgas Azerbaidžano tautos, Respublikos gerovei.

Prisiekiu, kad vykdysiu prezidento pareigas aukščiausiųjų tikslų, aukštųjų idėjų vardan, dėsiu visas pastangas, kad būtų užtikrinta visa Azerbaidžano Respublikos nepriklausomybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas.

Prisiekiu, kad būsiu Azerbaidžano Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, visų Azerbaidžano piliečių, nepriklausomai nuo tautybės, tikėjimo ir politinių įsitikinimų, teisių ir laisvių apsaugos vykdymo garantas, Azerbaidžano Respublikos laisvės ir demokratinių pokyčių garantas, kad ji vystytųsi kaip demokratinė teisinė valstybė.

Prisiekiu deramai tarnauti Azerbaidžano Respublikai, Azerbaidžano tautai, siekti, kad mūsų nepriklausoma valstybė užimtų deramą vietą tarp civilizuotų pasaulio šalių, pasaulio bendrijoje.

Uždėdamas ranką ant šventojo Korano, prisiekiu, kad būsiu ištikimas Azerbaidžano tautos nacionalinėms, dvasinėms tradicijoms ir užtikrinsiu, kad šios tradicijos įsitvirtintų, gyvuotų ir plėstųsi mūsų nepriklausomoje valstybėje.