KREIPIMASIS Į SKAITYTOJUS

GERBIAMI SKAITYTOJAI!    NAUJA MEDŽIAGA

2024 metų gegužės 10 d. sukako 20-eri metai nuo to laiko, kai pradėjo veikti Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“, skirta nacionalinio azerbaidžaniečių tautos lyderio, žymaus dabarties politinio veikėjo Gaidaro Alijevo palikimui.

50 kalbų bibliotekoje galite susipažinti su šimtais raštų – šio didžio politiko kalbų, interviu, susitikimų, pareiškimų ir laiškų tekstais.

Gaidaro Alijevo raštų įvairiomis kalbomis publikavimas naudingas politologams, ekonomistams, žurnalistams ir visiems žmonėms, kurie domisi šalies pažanga, Azerbaidžano praeitimi ir ateitimi. Skaitytojų laiškai taip pat kalba apie tai, kad jiems labai įdomi mūsų biblioteka. Neperdėdami galime pasakyti, kad per praėjusį laikotarpį šimtai tūkstančių skaitytojų daugiau nei iš 200 pasaulio šalių susipažino su mūsų biblioteka. Tarp šios bibliotekos nuolatinių skaitytojų – pirmaujančiųjų pasaulio mokslo ir švietimo centrų, autoritetingų vyriausybinių organizacijų, žinomų masinių informacijos priemonių, bibliotekų, stambių transnacionalinių kompanijų atstovai ir kiti.

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ taip pat vykdo leidybinę veiklą. Mūsų svetainėje Jūs galite susipažinti su daugeliu mūsų išleistų knygų įvairiomis užsienio kalbomis.

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ kasdien atnaujinama ir papildoma. Visus savo atsiliepimus ir pasiūlymus mums prašome siųsti šiuo el. pašto adresu:

 office@aliyev-heritage.org

Tarptautinė elektroninė biblioteka „Gaidaro Alijevo palikimas“ reiškia savo padėką skaitytojams, kurie savo pasiūlymais padėjo mums tobulinti šį mūsų tinklapį. 

 

Nauji leidiniai
 Peržiūrėti

FOTOGALERIJA