Azerbaidžānas Republikas Prezidenta Geidara Alijeva uzstāšanās Azerbaidžānas Republikas uzņemšanas Eiropas Padomē svinīgajā ceremonijā - Strasbūrā, 2001.gada 25.janvārī

Cienījamais priekšsēdētāja kungs!

Cienījamais Ministru komitejas priekšsēdētāja kungs!

Cienījamais ģenerālsekretāra kungs!

Godātie ceremonijas dalībnieki!

Šodien Eiropas parlamentārisma centrā - Strasbūrā, šajā varenajā Eiropas Savienības pilī risinās notikums, kam ir ļoti svarīga nozīme ne tikai Azerbaidžānas Republikai, bet arī visai Eiropai: Azerbaidžāna iestājas Eiropas valstu saimē. Tas ir svarīgs pagrieziena punkts procesā, kas ved uz pilnīgu Eiropas nedalāmību kā politiskā, tā arī vēsturiskā un kultūras izpratnē.

1991.gadā, sakarā ar Padomju Savienības sabrukumu, Azerbaidžāna paziņoja par savu valstisko neatkarību.

Azerbaidžāna ne tikai pēdējā desmitgadē, bet arī pēdējos divos savas vēstures gadsimtos atradās ciešā sadarbībā ar Eiropu, apguva Rietumu kultūru, pamatojoties uz vispārcilvēciskajām vērtībām. Atrodoties Austrumu un Rietumu, Eiropas un Āzijas krustcelēs, Azerbaidžāna atrodas vēsturisko likteņu, reliģiju un kultūru krustpunktā un kalpo par tiltu starp diviem kontinentiem, divām civilizācijām.

Azerbaidžānas tauta, neatraujoties no savām vēsturiskajām saknēm, radījusi unikālu kultūru, balstītu uz Rietumu un Austrumu civilizāciju sintēzi, veicināja Rietumu un Eiropas progresīvo ideju izplatību Kaukāzā, Tuvajos un Vidējos Austrumos.

Ciešas un mērķtiecīgas sadarbības ar Eiropu rezultāts it tāds, ka sākot no XIX gadsimta vidus, musulmaņu Austrumos tieši azerbaidžāņu tauta izdeva pirmo laikrakstu, atvēra pirmo Eiropas tipa skolu, pirmo teātri, radīja jaunus virzienus literatūrā, mākslā un sabiedrības uztverē, un visbeidzot, 1918.gadā nodibina Austrumos pirmo padomju valsti - Azerbaidžānas Demokrātisko Republiku.

Šodienas notikumi ir ne tikai mūsu pēdējo gadu politiskās sadarbības rezultāts. Tas ir divu gadsimtu vēsturiskās sadarbības ar Eiropu rezultāts.

1991.gadā iegūstot valstisko neatkarību, Azerbaidžāna viennozīmīgi izvēlējās integrācijas ceļu Eiropā, turpinot orientēties uz tās humānajām un demokrātiskajām vērtībām. Balstoties uz Eiropas progresīvo pieredzi, īsā vēsturiskā periodā mēs esam daudz sasnieguši.

Neskatoties uz visām grūtībām, mēs gājām pa ekonomikas, tiesiskas valsts, brīvas pilsoniskās sabiedrības liberalizācijas ceļu. Mēs priekšplānā izvirzījām cilvēktiesību aizsardzību, pielikām visas pūles lai atbrīvotu savu valsti un savus pilsoņus no smagā totalitārā režīma mantojuma. Mēs panācām iekšējo stabilitāti, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem demokrātijas attīstībai. Mēs izveidojām daudzpartiju politisko sistēmu, nodrošinājām vārda brīvību, preses brīvību. Mēs pieņēmām jaunu Konstitūciju, kuras galvenie principi ir cilvēktiesību un galveno tiesību aizstāvība. Pirmo reizi Austrumos atcēla nāvessodu, izveidoja jaunu likumdošanas sistēmu, notika prezidenta, parlamenta un municipālās vēlēšanas, kā arī virkne svarīgu politisku un ekonomisku reformu.

Taču diemžēl, neskatoties uz visām mūsu pūlēm, mums, iestājoties Eiropas Padomē, ir ne tikai pozitīvas pārmaiņas, panākumi, bet arī noteiktas problēmas. Un tā, pirmkārt, ir Kalnu Karabaha problēma, kas nav atrisināta līdz šim brīdim starp Azerbaidžānu un Armēniju, kas šodien vienlaicīgi ar mums iestājas Eiropas Padomē.

Grūtības, kas radušās Azerbaidžānai sakarā ar šo problēmu, un, pirmkārt, milzīgās bēgļu un piespiedu iekšējo pārceļotāju masas, smagais valsts ekonomiskais un sociālais stāvoklis, ir šķērslis demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības attīstības ceļā, pie mums un reģionā kopumā.

Mēs uztveram mūsu uzņemšanu Eiropas Padomē ne tikai kā kopēja, liela intensīva darba rezultātu, bet arī novērtējam to kā pasniegtu draudzīgu roku Azerbaidžānai un tās tautai. Un tādēļ mēs ticam, ka vesela virkne mūsu problēmu tiks atrisinātas vienotā Eiropas saimē.

Šajā brīdī mēs piedzīvojam patiesi vēsturisku notikumu. Drīzumā Azerbaidžānas Karogs tiks pacelts pie Eiropas Padomes.

Viena no trīs mūsu karoga krāsām simbolizē mūsu centienus laikmetīgumam un, pirmkārt, eiropeizēšanos. Mēs esam laimīgi, ka mūsu karogs ieņems savu cienīgo vietu un plīvos citu Eiropas valstu karogu vidū.

Pateicos par uzmanību.