Azerbaidžānas Prezidenta Geidara Alijeva runa Milli medžlisa svinīgajā sēdē sakarā ar Azerbaidžānas Demokrātiskās Republikas 80 gadu jubileju - 1998.gada 26.maijā.

Godātais Milli medžliss!

Godātais priekšsēdētāj!

Godātie deputāti!

Sirsnīgi sveicu jūs Azerbaidžānas Demokrātiskās Republikas 80 gadu jubilejā, novēlu jums sekmes turpmākajā darbā neatkarīgās Azerbaidžānas attīstības vārdā.  

Es sirsnīgi sveicu jūs visus, izsaku patiesu cieņu visiem Milli medžlisa deputātiem, kas sastāda varenu Azerbaidžānas Republikas spārnu.

Mēs ar milzīga lepnuma sajūtām svinam 80 gadu jubileju Azerbaidžānas Demokrātiskajai Republikai. Pēdējo mēnešu laikā, sakarā ar to, Azerbaidžānas Republikā īstenotie pasākumi, svinīgās ceremonijas un zinātniskās konferences daudz plašāk parādīja mūsdienu Azerbaidžānai, Azerbaidžānas Demokrātiskās Republikas darbību, tajā pat laikā augsti novērtējot ceļu, kādu nogājusi azerbaidžāņu tauta šajos pagājušajos 80 gados, tās sasniegumus.

Azerbaidžānas Demokrātiskā Republika pastāvēja neilgu laiku. Taču tā XX gadsimtā kļuva par vēsturisku posmu azerbaidžāņu tautas dzīvē un ielika pamatus nākamajai neatkarībai, brīvībai, mūsu tautas suverenitātei. Tieši tāpēc visi Azerbaidžānas pilsoņi, visi mēs ar milzīgas atzinības jūtām atceramies Azerbaidžānas Demokrātiskās Republikas dibināšanu, tās darbību un dibinātājus, cilvēkus, kuri parādīja varonības paraugu šajā periodā. Tajā pašā laikā, mēs augstu novērtējam arī sekojošo periodu.

1992.gada beigās azerbaidžāņu tauta atjaunoja 1918.gadā iegūto un pēc tam pazaudēto neatkarību. Jau sešus gadus mēs dzīvojam neatkarības apstākļos. Azerbaidžāna pierādīja visai pasaulei savu neatkarību, nostiprināja to starptautiskajās organizācijās un radīja pamatu tam, lai tā būtu mūžīga, nemainīga.

Tāpat kā 1918.– 1920.gados, pēdējie seši gadi arī bija ļoti sarežģīts un grūts periods. Un mēs ar lepnumu varam teikt, ka esam pārvarējuši šīs grūtības, mūsu valsts dzīvo un turpina dzīvot sarežģītos apstākļos, bet dzīvos arī turpmāk veiksmīgi.

Neatkarīgās valsts juridiski-normatīvo pamatojumu radīšanai Azerbaidžānā Azerbaidžānas parlaments, Milli medžliss, veicis šajos gados lielu darbu. 1995.gadā, Azerbaidžānas Republikā visas tautas balsošanas ceļā tika pieņemta neatkarīgās Azerbaidžānas pirmā demokrātiskā Konstitūcija, kas bija viens no vēsturiskiem XX gadsimta notikumiem. 1995.gada 12.novembrī uz demokrātisku vēlēšanu pamata – atklātu, brīvu, taisnīgu vēlēšanu pamata, uz daudzpartiju sistēmas pamata, Azerbaidžānā tika ievēlēts pirmais neatkarīgās Azerbaidžānas parlaments.

Kopš tā laika parlaments efektīvi darbojas un ir valsts celtniecības procesa aktīvs dalībnieks politisku un ekonomisku reformu īstenošanā Azerbaidžānā, Azerbaidžānas neatkarības nostiprināšanā un attīstībā. Es augsti vērtēju Milli Medžlisa, parlamenta darbību, īpaši pēdējā laikā. Valsts, valdības orgāni gadu no gada arvien vairāk pierod pie savām funkcijām, pilnvarām, kādas ierakstītas Konstitūcijā, un pareizi apgūst šīs pilnvaras un principus. Tas dod labas iespējas katram valsts orgānam efektīvi strādāt savu pilnvaru ietvaros. 

No šī viedokļa Milli medžlisa, Azerbaidžānas parlamenta, darbs pēdējā laikā ir pelnījis uzslavu. Es to augsti novērtēju.

Mūsu dzīves pamatu sastāda likums. Mūsu pamatlikums – Konstitūcija. Uz Konstitūcijas pamata pieņemtie likumi kā šodien, tā arī nākotnē būs galvenie dokumenti Azerbaidžānas Republikas un Azerbaidžānas valsts attīstības nodrošinātāji. Un šos dokumentus apspriež un pieņem Milli medžliss. 

Katrā demokrātiskā valstī, kas dibināta uz varas dalīšanas principa, likumdošanas varas darbībai ir ļoti liela nozīme. Likumdošanas varas darbības rezultātā tiek pieņemti likumi, uz šo likumu pamata cilvēki rīkojas, veido savu dzīvi, veido sabiedrību.  Visas valsts nozares var efektīvi veikt savu darbību. Tādēļ, es vēlreiz saku, likumdošanas varas darbība ir pati svarīgākā valsts sastāvdaļa. No šī viedokļa, jūsu darbam ir liela nozīme un jūsu sasniegtie rezultāti pelna atzinību.

Šodien ar lielu pārliecību var teikt, ka Azerbaidžānas valsts, neatkarīgā Azerbaidžānas Republika ir tās demokrātiskās republikas pēctece, kas tika dibināta 1918.gadā. Mēs godīgi un uzticīgi sekojam šīs pēctecības principam. Protams, starp 1918-1920.g. un 1990.gadiem – liela atšķirība vai arī starp šiem laika posmiem milzīgs attālums. Taču šis attālums nebija tukšs – šo 70 gadu laikā azerbaidžāņu tauta dzīvoja, radīja un attīstījās kā tauta, nācija un radīja šodienas Azerbaidžānā pastāvošo ekonomisko, politisko, intelektuālo un kultūras potenciālu. Tas viss kopā sastādīja 70 gadu periodu. Atzīmējot Azerbaidžānas Demokrātiskās Republikas 80 gadu jubileju, mēs izvērtējam 80 gadu noieto ceļu, ko nogājusi azerbaidžāņu tauta, visus tās sasniegumus, svinam mūsu sasniegumus.

Bez šaubām, nevienā valstī un nekad sasniegumi nav panākti bez upuriem un zaudējumiem. Tā notika arī mūsu valstī, Azerbaidžānā. Un šeit nav nekā neparasta. Mūsu vēsturniekiem vajadzētu izanalizēt to, nolikt visu savās vietās, dot visam novērtējumu. Šodien mēs ceļam neatkarīgo Azerbaidžānas valsti. Ceļot neatkarīgo Azerbaidžānas valsti, mēs vienmēr izvērtējam savu vēsturisko pagātni, priecājamies par sasniegumiem, skumstam par zaudējumiem, upuriem.

Azerbaidžānas Republikas Milli medžliss arī tagad ir parlamenta pēctecis, ko radījusi demokrātiskā republika. Pēctecība vienmēr ir bijusi liela atbildība. Pēctecība – tas nenozīmē, ka tev jāatkārto kaut kādi notikumi, kādi tie bijuši iepriekš, vai jādzīvo tādā līmenī. Katram pēctecim, sargājot mantojuma principus, esot šīs tautas, šī perioda, šī notikuma pēctecim, ir jāpaceļ tā uzbūve, tas periods, tie notikumi daudz augstākā līmenī. Mēs tā rīkojamies Azerbaidžānā un esam daudz ko panākuši šajā jomā.

Uzskatu, ka tagadējais Azerbaidžānas Milli medžliss godam nes pēcteča slavu, gan par pagājušajiem gadiem, īpaši, par pēdējo laiku, un tas ir paveicis lielu darbu neatkarīgās Azerbaidžānas valsts attīstībā. Par to visu es Jums izsaku savu atzinību. Vēlos izteikt cerību, ka Jūs arī nākotnē gūsiet augstus panākumus un būsiet šī goda nosaukuma cienīgi.

Mūsdienu Azerbaidžānas realitāte prasa daudz ciešāku vienotību, solidaritāti mūsu valstī. Esmu gandarīts, ka pie pašreizējās demokrātiskās sistēmas Azerbaidžānā starp visiem varas atzariem, uz Konstitūcijas principu pamata, izveidojušās labas attiecības. Un tas rada mums visiem – gan parlamentam, gan visiem izpildvaras orgāniem un tiesu orgāniem ļoti labus apstākļus efektīvam darbam. Es sevišķi esmu gandarīts par lietišķām, labvēlīgām un principiālām attiecībām starp parlamentu un Prezidentu.

Deputātiem, kuri šodien atcerējās domstarpības, kādas bija demokrātiskās republikas laikā 1918-1920.gados, cīņu par varu un faktus, kad personīgo interešu labā tika nodarīts kaitējums visas valsts nacionālajām interesēm.Un tā tas bija. Mums jāizdara secinājumi un jāmācās no pagātnes kļūdām. Izmantot visu mums labo, noderīgo šodien, nepieļaut no jauna ļaunumu. 

Diemžēl, pagājušos sešus Azerbaidžānas pastāvēšanas gadus pavadījuši notikumi, līdzīgi tiem, kas notika 1918-1920.gados. Taču, lai kādas grūtības nerastos, tās nevarēja traucēt veiksmīgu Azerbaidžānas virzību pa valsts neatkarības ceļu, un arī turpmāk nevarēs. Neskatoties uz to, gan šodien, gan arī nākotnē, gan Azerbaidžānas Milli medžlisā, gan visos valsts orgānos, gan arī mūsu sabiedrībā un tautā, pamatojoties uz veselīgiem principiem, cilvēka brīvību nodrošināšanas principiem, pie pilnīga uzskatu plurālisma, politiskā plurālisma nodibināšanas, jāveido pilsoniskā vienotība, pilsoniskā solidaritāte, tautas vienotība, solidaritāte.

Mēs strādājam un strādāsim šajā virzienā. Apliecinu jums, ka es, kā Azerbaidžānas Prezidents, uzskatu šo pienākumu par savu galveno uzdevumu un domāju, ka šajā jomā mēs esam daudz sasnieguši. Taču priekšā mums vēl daudz darba, ir trūkumi, kurus nepieciešams likvidēt. Ceru, ka mūsu kopējā darba rezultātā, turpmākās mūsu patlaban pastāvošo labo attiecību attīstības ceļā, Azerbaidžānas sabiedrībā un valsts orgānos tiks radīta vēl veselīgāka atmosfēra, veselīgāks noskaņojums, un mēs panāksim daudz lielāku vienotību un solidaritāti.

Šodien es vēlreiz sveicu jūs svētkos, un uzskatu, ka demokrātiskās republikas 80 gadu jubilejas apspriešanu Azerbaidžānas parlamentā, Milli medžlisā, svinīgās sapulces sasaukšanu par ļoti nozīmīgu notikumu. Novēlu jums visiem veselību, panākumus darbā.

Priecīgus svētkus!

Tulkots no laikraksta „Baku strādnieks”, 1998.gada 28.maijā.