دیدار و گفتگوی حیدر علی اف رییس جمهوری آذربایجان با هیأت نمایندگی به سرپرستی هلموت کوتین رییس سازمان بین المللی "SOS Kinderdorf International" - کاخ ریاست جمهوری، ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۱

حیدر علی اف: رییس محترم.

میهمانان ارجمند.

من از سفر مجدد شما به آذربایجان بسیار خوشحالم و امیدوارم، کاری که با شما باهم شروع کرده ایم، با ارایه نتایج کنونی خود، در آینده موفقیتهای هر چه بیشتری بهمراه خواهد داشت.

شما مشغول کارهای خیریه و بشردوستانه بسیار مهمی در جهان هستید. بزرگترین ویژگی این هم عبارت از آن است که، این برنامه مربوط به کودکان، کودکان بی سرپرست و رها شده میباشد.

من اطلاع دارم که، شما در بیش از ۱۳۰ کشور فعالیت دارید. ما کمی دیرتر به این کار ملحق شده ایم. اینجانب خودمان را در این مقصر می دانم. حتماً، ما نتوانستیم شما را پیدا کرده و آشنا شویم. ولی در عین حال شما هم ضمن انجام این کارهای بشردوستانه مربوط به کودکان، میبایستی وجود کودکان بی سرپرست زیادی در آذربایجان بر اثر مناقشه ارمنستان و آذربایجان را می دانستید و به کشور ما سفر می کردید. هم ما و هم شما تقصیر داریم. ولی خوب است که، یک دیگر را پیدا کرده ایم. ضرب المثلی هست که، می گویند: دیر آی و درست آی. با شما قرارداد بستیم و شما در اینجا کارهای عملی را شروع کرده اید.

عملکرد شما در اینجا تحسین برانگیز است. در یک مکان بسیار با صفای شهر باکو که، برای شما اختصاص داده ایم، شما یک دهکده کودک زیبایی تشکیل داده اید. من مدتی پیش موقع بازدید از آنجا خیلی متحیر شدم. ولی می گویند که، بعداً آن محل گسترش بیشتری یافته است. متأسفانه، امروز اینجانب کارهای دیگری دارم و فرصت پیدا نمی کنم به اتفاق شما از آنجا بازدید بعمل آورم. به نخست وزیر دستور داده ام. من در آینده یی نزدیک حتماً فرصت پیدا کرده از آنجا دیدن خواهم نمود.

در هر صورت، آنچه که من دیدم، گواه بر آن بود که، واقعاً شما مشغول کاری دارای اهمیت بسیار بزرگ تاریخی میباشید. ما بایستی برای شخصی که، سازمان "SOS Kinderdorf" را تاسیس کرده است- این سازمان در سال ۱۹۴۹ تأسیس شده- همواره رحمت و دعا بخوانیم. و باید به پیروان کار وی نیز اظهار تشکر نماییم.

هنگامی که، شما این قبیل کارها را در آذربایجان انجام می دهید، ما بیشتر تشویق می شویم. زیرا اگر می توان این کار را در باکو انجام داد، در مناطق دیگری هم نیاز بیشتری به این هست. فلذا معتقدم که، اکنون شما مرحله دوم برنامه های خود را هم دارید. اگر شما در برخی مناطق آذربایجان، بعنوان مثال، در گنجه و یا در نخجوان که، اکنون در شرایط محاصره قرار دارد، در مناطق دیگر- در هر حال، افراد ما به همراه شما این مسأله را مشخص می کنند- اقدام به این کار نمایید، ما بسیار خوشحال می شویم و این خدمات جنابعالی را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

در آذربایجان سرپرستی این سازمان شما را دختر من سویل بر عهده دارد. این هم نشانگر آن است که، اینجانب بعنوان یک رییس جمهور، چه قدر اهمیت زیادی به این امر قایلم. متأسفانه، وی اکنون در کشور بسر نمی برد، نمی تواند با شما ملاقات کند. ولی در اینجا معاون وی را می بینم. بطور کلی، وزارت کار و تأمین اجتماعی کشورمان و سایر سازمانهای ما اقدامات زیادی در این زمینه انجام می دهند.

اینجانب مجدداً از شما متشکرم. به آغوش گرفتن، نگهداری و پرورش دادن یک بچه بی سرپرست و یا رها شده- کاری است فوق العاده ارزشمند. ولی شما ببینید، در دنیا چه قدر کودکان را از این بابت تحت پوشش مراقبت و توجه خود قرار می دهید، از جمله کودکان آذربایجانی را. من از شما نهایت تشکر را دارم. بفرمایید.

هلموت کوتین: اعلیحضرت جناب رییس جمهور، فرصت ملاقات مجدد با شما را بسیار ارزنده توصیف می نمایم. از طرف همه هیأت نمایندگی سازمان "SOS Kinderdorf" از جنابعالی بسیار سپاسگزاری می کنم که، بمحض ورود به سرزمین آذربایجان، نسبت به ما احترام و میهمان نوازی گرم بعمل آمده است.

اعلیحضرت، شما درست فرمودید که، ما فعالیت خود را در آذربایجان کمی دیرتر شروع کردیم. لیکن اکنون ما همکاریهای خوبی با آذربایجان داریم و روابط دوستانه حسنه یی بین ما شکل گرفته است- خود این حقیقت بدان معنی است که، ما افرادی هستیم که، حاضریم روزهای خوش و غم انگیز را بعنوان دوست واقعی با شما شریک باشیم.

اعلیحضرت، اجازه فرمایید، از نخست وزیر، معاونان وی، وزیر کار و تامین اجتماعی و همچنین، خانم اول کشور بعنوان مسئول این طرح و این سازمان در آذربایجان، بجهت کمکهای گسترده در امر اجرای فعالیتمان در آذربایجان نهایت تشکر کنیم. باید متذکر شوم که، جناب آقای طاهر بوداق اف معاون پرقابلیت وی ضمن اینکه، معاون وزیر میباشد، در این کارها از نزدیک به ما کمک کرده است. همچنین باید بگویم که، جنابعالی درست می فرمایید، در آنجا دهکده زیبایی تشکیل شده است. از شبگزرانی و حضور با کودکان در طول روز در "دهکده کودک- SOS Kinderdorf" در آذربایجان بی نهایت خوشبخت شدیم. در آنجا پشه نیست، آب زیادی هست. بچه ها خیلی خوشبخت بنظر می رسند.

مایلم خاطرات خود را با شما در میان بگذارم. من خیلی متأثر شدم، وقتی عکس شما را در اتاق منزلی که، در همان دهکده برای من اختصاص یافته بود، دیدم، آن هم در این عکس رییس جمهوری که، همه کودکان آذربایجانی او را پدر بزرگ می نامند و در مراسم افتتاحیه این دهکده با کودکان بی سرپرست عکس و آنها را به آغوش خود گرفته است. زیرا در این عکس از چهره شما می توان احساس کرد که، شما به چه اندازه به این طرح و این کودکان توجه دارید و توجه شما به این کار در چه سطحی است. اعلیحضرت، فلذا، گرچه شما امروز در آن مراسم حضور نخواهید داشت، ولی حساب کنید که، انگار در آنجا حضور دارید. زیرا عکس جنابعالی در تمام آن دهکده خواهد بود و کودکان شما را در احاطه خود احساس خواهند کرد. دعاها و احساسات خوب قلبی تان نسبت به کودکان، همراه با ما خواهد بود. کودکان آنها را احساس خواهند داشت. احساسات شما بار دیگر به مادران کودکان نیز دست خواهد داد. آنها بچه های بسیار عالی هستند.

جناب آقای رییس جمهور، بنابراین اجازه فرمایید، شخص من هم از شما سپاسگزاری نمایم که، جنابعالی وقت پیدا کردید و به آن کودکان سر زدید نه بخاطر اینکه، در یک مراسم و برنامه ای شرکت نمایید، بلکه بدان جهت که، با این بچه ها کنار هم بنشینید، با زندگانی و شرایطشان آشنا شوید، توجه و احساسات پدرانه و پدر بزرگی به کودکان بی سرپرست مبذول فرمایید. توسعه این طرح را همیشه مد نظر قرار می دهید.

جناب آقای رییس جمهور، دو سال قبل در اینجا ضمن ملاقات با شما و ارایه گزارشی در ارتباط با کارهای مورد نظرمان، کاملاً مطمئن نبودم که، شما اطمینان عمیقی نسبت به این امور پیدا کردید یا نه. ولی دو سال گذشت و دیدید که، به قولمان عمل کردیم. به اتفاق نخست وزیر کشورتان و دوستانمان، دهکده خیلی زیبایی را در آذربایجان احداث کردیم. اعلیحضرت، مراتب امتنان شما را به دوستانمان در آلمان که، خدمات زیادی در ساخت و تکمیل این دهکده داشته اند، حتماً ابلاغ خواهیم کرد.

جناب آقای رییس جمهور، با الهام گرفتن از طرح اولیه سازمان ما در اینجا و موفقیت حاصله، چنانچه جنابعالی به اندازه نخستین پروژه همچنان حمایت داشته باشید و وزیران شما در این کار کمک کنند، ما تمایل داریم این پروژه ها را در آذربایجان گسترش داده و مراحل دوم و سوم آن را هم استمرار بخشیم.

حیدر علی اف: من بیش از پیش حمایت خواهم داشت.

هلموت کوتین: در آن صورت ما تأیید کردیم که،در طرح بعدی نیز همکار خواهیم بود.

حیدر علی اف: خوب، شروع به کار کنید.

هلموت کوتین: به اعتقاد من، مادران بسیار خوبی در این دهکده کار می کنند. کلاً، در آنجا کارها بسیار عالی سازماندهی شده است. فکر می کنم که، ما با همکاری در جو دوستی، امیدهای زیادی برای کودکان بی سرپرست نسبت به آینده فراهم خواهیم آورد. همچنین دوستی قوی خود را با آذربایجان نیز که، بر بنیه محکمی استوار میباشد، منبعد نیز ادامه خواهیم داد. مجدداً از شما نهایت تشکر را داریم و تمایل خود را برای همکاری موفقیت آمیز آینده اعلام می کنیم.

حیدر علی اف: متشکرم. مجدداً از شما قدردانی می کنم. بیانیه شما را در مورد اینکه، خواستار گسترش فعالیت خود در اینجا- آذربایجان هستید، با احساس رضایت می پذیرم. اظهار امیدواری می کنم، کارهایی که، قرار است با سرعت هر چه بیشتری تحقق بخشد، تماماً از طرف سازمانهای محلی ما تامین خواهد شد. لذا تقاضا دارم، بدون تاخیر این کارها را آغاز کنید. بسیار متشکرم.

من امروز در ابتدای این ملاقات گفتم که، این کارهای شما واقعاً بالاترین ارزش را در سطح جهانی دارد. من بعنوان رییس جمهوری آذربایجان ارزیابی مخصوصی از این خدمات دارم. بنابراین، اینجانب ضمن ستایش از عملکرد شما، در مورد اعطای نشان "شهرت" بعنوان نشان عالی آذربایجان به شخص جنابعالی دستور صادر کرده ام. میخواستم، همینجا، در این مراسم هم متن فرمان تقدیم شما شود و هم اینکه، نشان عالی کشورمان را شخص من به شما اهدا نمایم.

هلموت کوتین: جناب آقای رییس جمهور، مجدداً از شما تشکر می کنم. به من افتخار دادید. معتقدم که، این جایزه بمنزله تجلیل از کل سازمان "SOS Kinderdorf" و زحمات دست اندرکاران این پروژه محسوب می گردد.

مسلماً، این امر، مسئولیت بیشتری در برابرمان قرار می دهد و ما را به انجام کارهای بیشتری برای کودکان آذربایجانی وا خواهد داشت. مجدداً تشکر می نمایم.

حیدر علی اف: خیلی ممنون. برای شما موفقیت آرزومندم. از ملاقات مجدد با شما بسیار خوشحالم.