متن سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سی و دومین دوره اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد در امور نظارت بر گردش غیر قانونی مواد مخدر و مسایل مرتبط با این در خاور نزدیک و میانه - کاخ "گلستان"، ۱۷ فوریه سال ۱٩٩٧

خانمها و آقایان محترم، میهمانان ارجمند!

بنده خدمت شما شرکت کنندگان سی و دومین دوره اجلاس کشورهای خاور نزدیک و میانه که، در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد در امور نظارت بر مواد مخدر برگزار می شود، سلام عرض می کنم و در این امر مهم برای تان آرزوی موفقیت دارم.

نظارت بر مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد و تجارت مواد مخدر در طی سالهای اخیر قرن معاصر بعنوان مساله عموم بشریت در جهان بوده است. این مبارزه بنام سلامت جسمانی و روانی هر کشوری، مردم و ملت آن به عمل می آید. با توجه به این، در جمهوری آذربایجان مساله نظارت بر مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد و تجارت مواد مخدر طی سالهای اخیر در چارچوب برنامه سراسر ملی انجام می شود و ما توجه ویژه ای به این می دهیم. از این لحاظ ما ارزش زیادی به برگزاری کنفرانس بین المللی در شهر باکو پایتخت آذربایجان که، به بررسی همین مسایل اختصاص دارد، قائلیم و اهمیت بخصوصی به آن می دهیم. معتقدیم که، برگزاری این اجلاس به امر مبارزه با این مشکل در کشورهای خاور نزدیک و میانه کمک خواهد کرد.

همانطور که این مساله مورد نگرانی هر کشوری است، در عین حال، به مساله مشترک بین کشورها تبدیل گردیده است. بنابرین من اعتقاد دارم که، مذاکرات، نظرات مطرح شده و تصمیمات متخذه ی که، در قالب این اجلاس انجام خواهد پذیرفت، برای حل این مساله در هر کشوری، مخصوصا در خاور نزدیک و میانه و در جهان و همچنین جهت تقویت مبارزه برعلیه اعتیاد و تجارت مواد مخدر مفید واقع خواهد گردید.

این مساله عبارت از چند جهت می باشد. ما در کشورمان آذربایجان اقدامات لازم را در زمینه تمام جهات این مساله انجام می دهیم. ما در آذربایجان براین باوریم که، در وهله اول بمنظور جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر در هر کشوری میبایست تدابیر پیشگیری و تشکیلاتی بسیار جدی بعمل آید، اقدامات مورد نیاز صورت بگیرد، ادارات بهداشتی و تبلیغاتی موظفند خطرات و فجایع اعتیاد به مواد مخدر را به انسان، بشر و جامعه بطور مفصل تشریح نمایند و انسانها را از ابتلا به این بیماری بر حذر دارند.

اعتیاد به مواد مخدر موجب افزایش بیماری است. علیرغم افزایش توجه نسبت به این مساله و انجام اقداماتی، این بیماری بطور گسترده رایج می شود که، گزارشات آمار در جهان دلالت بر این دارد. از جمله در کشور آذربایجان نیز شاهد افزایش و شیوع این مرض می باشیم. در دوران گذشته میزان این بیماری در کشورهای ما و منجمله در آذربایجان مخفی نگه داشته می شد. اما اکنون ما از این قبیل برخورد ها امتناع ورزیده ایم و بر این باوریم که، لازم است از واقعیت در مورد هرگونه موارد منفی و امراض خطرناک همانگونه که هست، اطلاع داشت و عین واقعیت آن را در اختیار جامعه قرار داد. با این نوع برخورد و از این طریق می توان تدابیر پیشگیری از امراض همچون اعتیاد به مواد مخدر را بصورت ثمربخش به انجام رساند. لذا ما تمام دستگاههای کشورمان را ضمن این نوع برخورد با مساله، به مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر بسیج کرده ایم. بمنظور اجرای آن، دستورات لازم به مقامات دولتی و سازمانهای اجتماعی ذیربط داده شده و وظایفی به آنان واگذار گردیده است. امروز از همه دستگاههای دولتی و افکار عمومی آذربایجان بار دیگر دعوت می کنم تا به مبارزه جدی با اعتیاد به مواد مخدر برخیزند. بنظر من، حل این مساله و تقویت تدابیر در زمینه مبارزه با اعتیاد و برعلیه شیوع بیماری اعتیاد به مواد مخدر در دستور کار اجلاس امروز تان نیز جایگاه شایسته خود را خواهد گرفت و طی اسنادی که، به تصویب خواهید رساند، منعکس خواهد گردید.

دلایل شیوع بیماری اعتیاد به مواد مخدر روشن است. مواردی همچون تولید مخفیانه و غیر قانونی مواد مخدر، گردش و فروش غیرقانونی آن، حمل آن بطور مخفی و غیر قانونی از کشورهای تولید کننده به دیگر کشورها جزو عوامل اصلی گسترش مواد مخدر و شیوع بیماری اعتیاد به آن می باشد.

فلذا در هر کشوری باید مبارزه جدی با تولید مواد مخدر و استفاده غیر قانونی آن شود. روشن است که، تولید محدود مواد مخدر فقط و فقط برای اهداف پزشکی و درمانی در نظر گرفته شده است. بغیر از این موارد، تولید مواد مخدر برای اهداف دیگری باید تماما منع شود، جلوگیری جدی از آن بعمل آید و افراد، گروهها و سازمانهای مشغول تولید غیر قانونی آن مورد اتهام جدی قرار گیرند. ما این مساله را در کشورمان چنین مطرح ساخته ایم. من امروز در حضور اجلاس بین المللی بار دیگر بر اینگونه طرح قطعی مساله تاکید می کنم و از تمام سازمانهای جمهوری آذربایجان انجام این وظایف را می طلبم.

و ضمناً مایلم یادآور شوم که، میزان تولید غیر قانونی مواد مخدر در کشورمان جزئی است، رایج نشده و خیلی خوشحالم که، این مرض، یعنی مرض تولید غیرقانونی در مقایسه با برخی کشورهای دیگر در کشورمان جایگاه بسیار کمی بخود اختصاص می دهد. ولی با وجود این، اینگونه موارد بایستی کاملا ریشه کن شود.

در عین حال معلوم است که، گردش غیر قانونی مواد مخدر، یعنی موارد حمل از کشوری به کشورهای دیگر و شیوع آن طی سالهای اخیر گسترش یافته است. شواهدی که، هم اکنون اشاره بر آن شد، دلالت بر این دارد. چنانچه در افغانستان سالانه مقدار ۲۵۰۰ تن تریاک به تولید می رسد، این بسیار خطرناک است. نه تنها مردم افغانستان، بلکه برای تمام کشورهای دیگر موردی بسیار خطرآفرین می باشد و از آنجایی که افغانستان به منطقه ما- خاور نزدیک و میانه تعلق و نزدیکی دارد، ما بایستی با این قبیل موارد برخورد جدی داشته باشیم. ولی نه تنها در افغانستان، بلکه در چند تن از کشورهای خاور نزدیک و میانه تولید غیر قانونی مواد مخدر، حمل و فروش آن بطور مخفیانه به سایر کشورها، به یک نوع تجارت بزرگی تبدیل گردیده است. متاسفانه، هم برخی گروهها و واحدها در آن کشورها و هم گروههایی در کشورهای مشغول ترویج و فروش همان مواد مخدر، به این نوع تجارت- تجارت مواد مخدر ملحق شده اند. این، واقعیت است، ما باید معترف به این باشیم و مبارزه با این قبیل موارد را، به عقیده من، این اجلاس باید بعنوان یکی از وظایف اصلی خود قرار دهد.

کشور آذربایجان از لحاظ موقعیت جغرافیایی خود بین شرق و غرب، شمال و جنوب واقع می باشد. راههای زیادی از خاک کشورمان می گذرد و خیلی از وسایل نقلیه کشورهای دیگر را با کشور ما پیوند می دهد. تمامی اینها برای برقراری روابط تنگاتنگ با کشورمان و کشورهای همسایه با یک دیگر بسیار ضروری است. ولی من امروز بار دیگر صریحا اعلام می نمایم که، استفاده از این جاده ها، وسایل نقلیه، امکانات و انتقال مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر و بهمین منظور استفاده از خاک آذربایجان غیر قابل قبول می باشد. از کلیه دستگاههای ذیربط جمهوری آذربایجان بار دیگر می طلبم تا، بمنظور جلوگیری از موارد استفاده از خاک کشورمان بعنوان ترانزیت جهت حمل مواد مخدر اقدامات بیشتری انجام دهند. از این لحاظ وظایف بزرگی در برابر نیروهای مرزبانی و ادارات گمرک جمهوری آذربایجان قرار دارد. آنها باید این را بعنوان وظیفه درجه اول خود تلقی نمایند و انجام دهند. نیروهای انتظامی جمهوری آذربایجان موظفند به مبارزه جدی با اعتیاد به مواد مخدر و بویژه تجارت آن و از جمله موارد انتقال مواد مخدر از خاک کشور آذربایجان بپردازند و آنها نیز باید این وظایف را بمنزله مهمترین وظیفه خود بدانند.

ضمن بحث در مورد اعتیاد و گردش غیر قانونی مواد مخدر، بدون شک، نه تنها در باره کشورهای واقع در خاور نزدیک و میانه، بلکه همانطور که گفتم، این را باید بعنوان یک معضل عمومی برای کل جهان درک کرد و ما اینگونه می اندیشیم. زیرا بخش اعظمی از مواد مخدری که، به طرق مختلف از خاور نزدیک و میانه حمل می شود، به کشورهای دیگری، و به کشورهای اروپایی نیز انتقال می گردد. تقویت این مبارزه در همان کشورها نیز و انجام اقداماتی جهت کارهای مشترک در بین کشورهای اروپایی در این عرصه ضروری است.

برنامه سازمان ملل متحد در خصوص نظارت بر مواد مخدر و عملکرد این سازمان در این زمینه و نیز فعالیت ارگانهای خصوصی آن تحسین برانگیز می باشد. بنده مایلم از طرف کشور آذربایجان بار دیگر اعلام کنم که، گردش غیر قانونی مواد مخدر، استفاده غیر قانونی آن و تجارت مواد مخدر یکی از عواملی است که، هم امروز و هم در آینده برای بشر واقعا خطرآفرین می باشد. امیدوارم که، سازمان ملل متحد اقدامات لازم را بمنظور اجرای هر چه گسترده تر این برنامه خود از این پس نیز انجام خواهد داد و تلاشهای خود را بکار خواهد گرفت. جمهوری آذربایجان وظایفی را که، در خصوص اجرای این برنامه برعهده خود می باشد، از این به بعد هم بطور شایسته به انجام خواهد رساند و تلاشهای خود را بمنظور نجات بشر از این خطر بزرگ- بیماری خطرناکی همچون اعتیاد به مواد مخدر و تجارت آن بعمل خواهد آورد.

میهمانان محترم!

شما به مناسبت مساله ی که، همین امروز مطرح شده است، در اینجا- آذربایجان- باکو گردهم آمده اید. و در عین حال، هر کدام از این قبیل جلسات و ملاقاتهای بین المللی، کشورها را بهم نزدیکتر می سازد و جهت برقراری و توسعه روابط بین کشورها کمک می نماید. چنین ملاقاتها موجب پدید آمدن روابط دوستی و حسنه بین کشورها، مردمان و ملتها می شود و شرایط مناسب برای شناخت هر چه بیشتر کشورها یک دیگر را فراهم می کند. امیدوارم که، میهمانان عزیز، شما با استفاده از این امکان تلاشهای خود را در جهت توسعه و تحکیم روابط فی ما بین کشورها و ملتهایمان بکار خواهید گرفت و بدینوسیله، سهم ارزنده خود را بمنظور حفظ و نگهداری و استحکام صلح و آرامش در خاور نزدیک و میانه و کل جهان ادا خواهید کرد.

آذربایجان بعنوان کشور مستقل، نوپاست. استقلال دولت آذربایجان جمعاً پنج سال سن دارد. در عین حال، مردم آذربایجان دارای تاریخ کهن و غنی، فرهنگ بزرگ و آداب و رسوم معنوی ملی منحصر بخود می باشد. امیدوارم که، شما طی این روزهایی که، در آذربایجان حضور دارید، فرصت آشنایی نزدیک هم با گذشته تاریخی و هم دوران معاصر ملت مان را خواهید یافت. آرزومندم که، تصور صحیحی در مورد ملت مان، کشورمان و دولت مستقل مان در شما ایجاد بشود.

جمهوری آذربایجان راه تحکیم و توسعه استقلال دولتی خود را در پیش گرفته است. در جمهوری آذربایجان نظام دولتی قانونمند، دموکراتیک و متمدن تشکیل می شود و تحولات مهمی در زندگانی کشورمان رخ می دهد. بخش اجتماعی اقتصادی کشور آذربایجان جریان تحولات بزرگی را طی می نماید. جمهوری آذربایجان ضمن پیروی از راه اقتصاد آزاد و سیستم اقتصاد بازار، مصمم به همگرایی نزدیکتری با اقتصاد جهانی می باشد.

این جریانات موجب پیش آمدن مشکلات زیادی در برابر دولت آذربایجان و مردم کشورمان می شود. ما این مسایل را حل می کنیم و امید دارم که، تمامی آنها را با موفقیت حل و فصل خواهیم نمود.

ولی درعین حال یک مساله بسیار سخت و دشواری در زندگانی کشور آذربایجان هست که، بدون اراده آن بوجود آمده است. این مساله عبارت است از تجاوز نظامی هشت سال پیش توسط کشور همسایه ارمنستان که، در اثر آن بیست درصد از سرزمینهای جمهوری آذربایجان از طرف ارتش ارمنستان به اشغال رسیده و تعداد بیش از یک میلیون آذربایجانی از زادگاه خود بزور رانده شده و در حالت آوارگی بسر می برند.

در نتیجه این تجاوز نبردهایی بوده، خون ریزی شده و مردم آذربایجان قربانی ها و شهیدان داده است. دارایی های موجود در سرزمینهای جمهوری آذربایجان از بین رفته و ویران گردیده است.

ولی علیرغم همه اینها، جمهوری آذربایجان همواره بیان داشته و من امروز هم اعلام می کنم که، ما طرفدار صلح هستیم و خواستار حل صلح آمیز مسایل می باشیم. بهمین منظور نیز در ماه مه سال ۱٩٩۴ توافقنامه آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان حاصل گردیده و طی این مدت مذاکراتی جهت حل مسالمت آمیز مناقشه نظامی ارمنستان و آذربایجان و مناقشه قره باغ کوهستانی انجام می پذیرد. در سالهای گذشته جهت حل صلح آمیز مساله اقدامات زیادی انجام گرفته و راههای مختلفی جستجو شده است.

سرانجام، در اوایل ماه دسامبر سال گذشته سند مهمی جهت حل صلح آمیز مناقشه ارمنستان- آذربایجان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر لیسبن به تصویب رسیده است. در این سند اصول حل مسالمت آمیز مناقشه منعکس گردیده است: برسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، اعطای حق خودمختاری عالی به منطقه قره باغ کوهستانی تحت ترکیب کشور آذربایجان و تامین امنیت تمام جمعیت قره باغ کوهستانی. ما هدف انجام گفتگوها براساس این اصول را داریم و تلاش می کنیم تا، در نتیجه مذاکرات به حل صلح آمیز مساله دست یابیم. نظر من این است که، با کمک سازمانهای بین المللی، در اثر فعالیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، با توجه و دقت دائمی سازمان ملل متحد نسبت به این مساله، بوسیله واسطه گری جدی تر کشورهای بزرگ و مخصوصا روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه بعنوان رؤسای مشترک گروه مینسک نسبت به این مساله، موفق به حل صلح آمیز مساله خواهیم شد.

میهمانان محترم!

هر کشوری دارای مشکلات منحصر بخود می باشد. درعین حال مسایلی نیز هست که، موجب نگرانی کل بشر، جهان و تمامی انسانهای دنیا است. گاها مسایل در داخل کشورهای گوناگون و مشکلات فی ما بین کشورها به مساله عموم بشریت تبدیل می شود. ما خواهان حل تمامی مسایلی که، مانع زندگی راحت انسانها و زندگی شان در هر نقطه ای از جهان در شرایط صلح و آرامش می باشد، هستیم و همواره در این زمینه تلاشهای خود را بکار می بریم. طی سالهای اخیر مشکلاتی که، در خیلی از نقاط جهان موجب نگرانی کشورها، انسانها و ملتهاست، مشکل تجزیه طلبی است، مشکل تروریسم است و مشکل مناقشات نظامی است. ما مخالف جدایی خواهی در کل جهان و هر نقطه ای از جهان بوده و برعلیه آن هستیم. ما تروریسم بین المللی را محکوم کرده ایم، محکوم می کنیم و پیوسته با آن مخالفت می کنیم. ما طرفدار حل صلح آمیز تمام مناقشات بین دولتها، کشورها و ملتها هستیم و بمنظور عدم اتفاق این قبیل مناقشات در آینده نیز، خواهان انجام تدابیر لازم می باشیم. ما خواستار برقراری صلح و آرامش در جهان و در هر منطقه ای

هستیم و در این زمینه تلاشهای خود را انجام می دهیم. ما طرفدار حل بموقع مسایل کل بشری در دنیا هستیم و از جمله در امر مبارزه با اعتیاد و تجارت مواد مخدر که، خطر بزرگی برای همه انسانها در جهان محسوب می گردد، از این به بعد هم در صفوف اول قرار خواهیم گرفت.

میهمانان عزیز، شرکت کنندگان محترم اجلاس! در مذاکره وظایفی که، در پیش رو تان قرار دارد و نیز در کارهای تان آرزوی موفقیت دارم و برای شما، ملتها و کشورهای تان صلح، آرامش و سعادت آرزومندم. خیلی ممنون.