پیام تبریک حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به زنان کشور به مناسبت روز بین المللی زنان - ۷ مارس ۲۰۰۳

بانوان محترم!

مادران و خواهران عزیز!

به مناسبت روز بین المللی زنان به شما- کل زنان آذربایجان تبریک عرض می کنم.

زنان کشورمان دارای نقش ویژه ای در شکل گیری، توسعه و حفظ ارزشهای معنوی مردم آذربایجان که، سهم ارزنده ای به گنجینه فرهنگ جهانی ادا کرده است، بوده اند. زنان آذربایجان که، با استعداد ذاتی، شعور والا و اراده محکم خود ممتاز می باشند، در همه دورانهای تاریخ مان ضمن فعالیت ثمربخش، سهم قابل ملاحظه خود را در حل مسایل حیاتی مردم کشورمان ادا کرده اند. نام خیلی از آنان با قلمی زرین در صفحات تاریخ چندین قرنی مان به ثبت رسیده است.

مردم آذربایجان پیوسته با احترام فراوانی نسبت به زن، نقش آن در جامعه و موقعیت عالی وی نگریسته است. مفهوم میهن، سرزمین، زبان که، نزد مردم بعنوان عزیزترین، گرانبهاترین و مقدس ترین ارزشها بشمار می رود، با نام مادر یکی بوده است. احترام عمیق نسبت به زن و مهر بیکران مادری، تجسم درخشان خود را در آثار سخن و هنر مان یافته است. شخصیتهای برجسته ادبیات و فرهنگ کشورمان در آثار خود از دلاوری، زیبایی و پاکدامنی زن آذربایجانی تمجید کرده اند.

زن آذربایجانی که، راه پیچیده و پر فراز و نشیب زندگی را طی نموده و آزمایشات تاریخ را بطور سرافراز پشت سر گذاشته است، امکان عضویت فعال در جامعه دموکراسی برقرار یافته در کشورمان را بدست آورده است. زنان کشورمان از هیچ اقدامی در جهت تبدیل آذربایجان مان به کشوری شکوفا، روبه رشد، موفق و مقتدر دریغ نمی کنند. زنان آذربایجان که، خدمات ویژه ای در تمامی مراحل تشکیل نظام دولتی کشورمان دارند، امروز نیز تمام تلاش شان را صرف حفظ ثبات اجتماعی سیاسی و امن وامان در کشورمان، تقویت هر چه بیشتر دولتمداری ملی وتوسعه فرهنگ مان می نمایند.

در دوران کنونی که، بر اثر تجاوز ارمنستان به آذربایجان قسمی از سرزمینهای کشور در تحت اشغال قرار گرفته است، زن آذربایجانی بار سنگین بر دوش خود را در امر تربیت جوانان در روحیه وفاداری به میهن، تجلی عزم و قاطعیت در راه تقویت استقلال آذربایجان و تامین تمامیت ارضی آن، پرورش آنان بعنوان فرزندان شایسته مردم و جامعه، با افتخار حمل می نماید و گامهای او در این راه تحسین برانگیز می باشد.

عید امروز زن آذربایجانی- عید همه مردم و جامعه مان که، بیش از پیش پیرامون اندیشه استقلال بطور نزدیک متحد می گردند، محسوب می شود. امیدوارم، زن آذربایجانی با درک عمیق نقش خود در جامعه، از این پس نیز سهم ارزنده خود را در راه ترقی کشور مستقل مان ادا خواهد نمود.

برای همه شماها آرزوی تندرستی، رفاه و سلامت خانواده، بهزیستی و کامیابی و موفقیت در امورتان دارم.

عیدتان مبارک.